Wybierz dział:

Zadanie 7990

Narysuj obszar D i wprowadzając współrzędne biegunowe oblicz podaną całkę

Podwójna całka z \frac{x}{x^2 + y^2} dxdy

gdzie D(granice całkowania) = {(x,y)\in R^2 | -x <= y <= x , x^2 + y^2 <=2}

Zadanie 7844 (rozwiązane)

f*{3}_{0} x (3-x)dx

Zadanie 7206

Znaleźć mase jednorodną bryły V ograniczonej powierzchniami z=x^{2}+y^{2},z=1

Zadanie 7205

Obliczyć \iiint\limits_V \, dx\,dy\,dz, gdzie V : walec \left \{ x^{2}+y^{2}+z\leq a^{2},0\leq z\leq 6 \right \}

Zadanie 6719 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym naprzeciw kąta α ostrego leży przyprostokątna długości 3 cm. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta, jeśli cos α = pierwiastek z 3 podzielić przez 2

Zadanie 5695

1.Oblicz pole powierzchni pomiędzy krzywymi.

y=-x^{2}+2x
y=x-2

Zadanie 3370

Używając metody Romberga oblicz całkę oznaczoną postaci
\int\limits_{0}^{\frac{\Pi}{4}} x^{2} sin(x) dx

z dokładnością do:

a) 10^{-4}
b) 10^{-5}

Zadanie 3369

Oblicz całkę oznaczoną postaci \int\limits_{1}^{2} x ln(x) dx

metodą trapezoidalną (złożoną kwadraturą trapezów) dla n = 10.
Nastepnie oblicz dokładna wartosc tej całki. Oszacuj bład teoretyczny i wyznacz
bład rzeczywisty tej kwadratury złożonej.

Zadanie 1314 (rozwiązane)

obliczyć pole pomiędzy tą częścią wykresu funkcji (2x-1)(3-x), która znajduje się pomiędzy osią ox