Wybierz dział:

Zadanie 112

Wyznacz dziedzinę wyrażenia wymiernego:

\cfrac{x^2+6x-5}{(x^2+9)(x^2-3x+7)}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 945

Jeżeli \cfrac{2x+1}{x+2}=\cfrac{4x^2+4x+1}{B} to B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 37

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x-9}{5-x}=\cfrac{3}{8}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 337

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x^2}{x^2-4}* \cfrac{x+2}{x-1}=1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 341

Rozwiąż równanie:

\cfrac{5x+1}{2x}=\cfrac{3x}{5x-1}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 93

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie:

\cfrac{x^2-x-6}{x^2+7x+10}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 94

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x^2+3x-18}{x^2+8x+12}=\cfrac{1}{2}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 95

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x+2}{x-3}=x

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 100

Sprowadź wyrażenie po lewej stronie równania do najprostszej postaci a następnie rozwiąż to równanie.

\cfrac{2x-6}{-3x-2}-\cfrac{3x-5}{x}=1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 951

Ile rozwiązań ma równanie \cfrac{x^2+1}{x+1}=-3?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 953

Wynikiem działania \cfrac{x}{x+7}:\cfrac{1}{2x+14} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1034

Wskaż wykres funkcji f(x)=\cfrac{2}{x}:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 335

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie po lewej stronie równania a następnie rozwiąż je.

\cfrac{x^2-5x-6}{x^2-3x-18}+\cfrac{5}{x+3}=\cfrac{5}{6}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1814

Jeżeli x=\cfrac{1}{2}, to wartość wyrażenia \cfrac{x^3-3x^2+4x+1}{x^2-4x-1} wynosi

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1154

Rozwiązaniem równania \cfrac{x-3}{x+6}=\cfrac{1}{3} jest liczba:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1817

Samochód jadąc z miasta A do miasta B ze średnią prędkością 80\ km/h przejechał trasę w ciągu 1h 15\ min. Jak długo jechałby ten samochód, gdyby jego średnia prędkość wynosiła 60\ km/h?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1816

Czterech robotników układało chodnik przez 6 dni. Ilu roboników potrzeba, aby chodnik został ułożony w ciągu czterech dni?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 243

Zasada dźwigni Archimedesa głosi, że jeżeli na dźwigni umieścimy dwa przedmioty tak, że będą one w równowadze, to ciężary tych przedmiotów są odwrotnie proporcjonalne do ich odległości od punktu podparcia dźwigni.

Dany jest odważnik o masie 4\ kg. Punkt podparcia dźwigni znajduje się 20\ cm od tego odważnika. Napisz wzór funkcji, która uzależnia masę drugiego odważnika od jego odległości od punktu podparcia w ten sposób, aby odważniki pozostawały w równowadze.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1842

Wyznacz dziedzinę wyrażenia wymiernego \cfrac{-x^2-5x+1}{3x^3+x^2-48x-16}.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 241

Zespół czteroosobowy na wykonanie pewnego zadania potrzebuje 35\ h (każda osoba pracuje z taką samą wydajnością).

a) Ile czasu zajęłoby wykonanie tej samej pracy zespołowi sześcioosobowemu, jeżeli cztery osoby z zespołu drugiego pracują z taką samą wydajnością jak pracownicy w pierwszym zespole, natomiast pozostałe dwie osoby z wydajnością 1,5 razy większą?

b) Napisz wzór funkcji, opisującej zależność między czasem potrzebnym na wykonanie zadania, od ilości osób potrzebnych do ukończenia go, jeżeli założymy, że każda osoba pracuje z taką samą wydajnością jak w zespole pierwszym.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3