Wybierz dział:

Zadanie 1927

Liczba \cos^2 105\textdegree -\sin^2 105\textdegree jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 598
Premium

Rozwiąż równanie:

\sin(x)\cos(2x)+\cos(x)\sin(2x)=1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1840

Rozwiąż równanie 2(\sin^3x+\sin x \cos^2x)=1, gdzie x jest kątem ostrym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1193

Zamień miarę stopniową kąta na miarę łukową:

a) 134^{\circ}

b) 230^{\circ}

c) 54^{\circ}

d) 20^{\circ}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1195
Premium

Rozwiąż nierówność:

\sin^3x-\cos^3x-3 \sin x \cos x (\sin x-\cos x)>0

x \in \mathbb{R}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 757

 Dany jest kąt ostry \alpha. Jeżeli \sin\alpha=\cfrac{4}{5}  to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1119

Dany jest kąt ostry \alpha. Wiadomo, że \sin\alpha=\cfrac{3}{7}. Wtedy \cos\alpha wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1839

Oblicz \tan\alpha, \cos\alpha, \cot\alpha, wiedząc, że \sin\alpha=\cfrac{4}{7} oraz \alpha jest kątem ostrym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1844
Premium

Wykaż, że prawdziwa jest równość \tan^2\alpha-\cfrac{1}{\tan^2\alpha}=\cfrac{1}{\cos^2\alpha}-\cfrac{1}{\sin^2\alpha}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 600
Premium

Rozwiąż równanie:

-2\cos^2x+11| \sin x|-4=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 599
Premium

Rozwiąż równanie:

\cfrac{\sin^2x}{\cos^2x}+\cfrac{1}{\cos^2x}=3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 417
Premium

Udowodnij, że prawdziwa jest równość \cfrac{1}{\sin^2\alpha}-\cot^2\alpha=1 dla wszystkich  \alpha\in (0,90^{\circ}].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 142

Oblicz wartość wyrażenia \sin^2\alpha+4\sin^3\alpha * \cos\alpha-2\tan\alpha  jeżeli \alpha=30^{\circ}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 160
Premium

W trójkącie równoramiennym ABC takim, że |AC|=|BC|=12\ cm, wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość 6\ cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1196

Rozwiąż nierówność:

\sin x + \sqrt{3} \cos x >\sqrt{2}

gdzie x \in \mathbb{R}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1197
Premium

Rozwiąż nierówność:

(6^{\sin^3 x}+4^{\sin^2 x}+2^{\sin x} )(2^{\sin x}-2)\geq 0

 

gdzie x \in \mathbb{R}

Zobacz rozwiązanie
1 3 »