Wybierz dział:

Zadanie 441
Premium

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+3)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 330

Zapisz wielomian  W(x)=x^3-4x^2+x-4 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 91

Rozwiąż równanie:

x^3+3x^2-4x-12=0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 90

Rozwiąż równanie:

x^3+2x^2+2x+4=0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 355
Premium

Znajdź rzeczywiste pierwiastki wielomianu W(x) = x^6 - x^4 + x^2 -1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 422
Premium

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+2)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 992
Premium

Jeżeli W(x) + V(x) = Z(x), gdzie

W(x) = px + 5 ,

V(x) = 5x^2 + 4x + 5 ,

Z(x) = 5x^2 + 7x + 10 ,

to p jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 967

Ile pierwiastków wielomianu W(x) = 3x^3-9x^2-6x+18 jest większych od 0?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 970
Premium

Iloczyn pierwiastków wielomianu W(x) = x^3 + 5x^2 - 4x - 20 wynosi: 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 691

Dane są wielomiany V(x)=4x^6+x+1, W(x)=x^3+x^2+x. Stopień wielomianu W(x) + V(x) wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 444

Oblicz Q(x)-P(x), jeżeli:

Q(x)=2x^4-2x^2+5x+9

P(x)=2x^4+3x^2-11x+10

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 34

Wyznacz wartości współczynników a,\ b wiedząc, że wielomiany W(x)=5x^3+4x^2+4 oraz V(x)=(a-b)x^3+(a+b)x^2+4 są równe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1807
Premium

Pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3-3ax^2+26x-8a jest 3. Oznacza to,  że

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 973

Wskaż postać iloczynową wielomianu W(x)=x^4 + x^3 + 64x + 64.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1808
Premium

Dane są dwa wielomiany W(x)=4x^6+3x^5+5x^4-x^2-1, Q(x)=5x^9+x^3-x^2+30. Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1809

Wskaż postać iloczynową wielomianu Q(x)=8x^3+125.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 331

Rozłóż wielomian W(x) = 9x^3 - 4x^2 - 27x+12  na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1810

Znajdź pierwiastki wielomianu W(x)=x^3+3x^2+5x+6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1812
Premium

Na podstawie twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych wskaż, która liczba nie może być pierwiastkiem wielomianu

P(x)=12x^4+71x^2-x^3-6x-6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1813
Premium

Na podstawie twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu o współczynnikach całkowitych wskaż, która liczba nie może być pierwiastkiem całkowitym wielomianu

Q(x)=7x^5-8x^4+3x^2-8x-15.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3 4