Wybierz dział:

Zadanie 8094

Na podstawie danych i wzoru, oblicz lepkość cieczy

Zadanie 7995

W szkole spośród 1543 studentów 35 gra w piłkę nożną, 15 w tenisa, 30 w siatkówkę, 8 w piłkę i siatkówkę, 4 w piłkę i tenisa, 7 w tenisa i siatkówkę, 1 gra w 3 gry. Jak wiele studentów gra:
a) przynajmniej w 1 z gier
b( w żadną z 3 wymienionych gier zastosuj zasadę włączeń i wyłączeń

Zadanie 7988

Uzupełnij formułę:
SaP → ( SoP → ... )
tak aby otrzymać 3 różne prawa logiczne.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7986

Podaj 3 przykłady nazw równocześnie: ogólnych, abstrakcyjnych i wyraźnych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7985

Zaprzecz na 2 rożne sposoby zdaniu :
Jeżeli urodziłeś się w Paryżu lub Moskwie to urodziłeś się za granicą.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7984

Uzupełnij formułę :
( SaP ^ SeP ) → ...
Tak aby otrzymać 5 różnych praw logicznych. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7983

Podaj 3 przykłady relacji równocześnie: zwrotnych, niesymetrycznych i przechodnich.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7982

Podaj 3 przykłady nazw równocześnie :
pustych , konkretnych i generalnych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7981

Zaprzecz na 2 różne sposoby zdaniu :
Tylko politycy nie są nacjonalistami.
Odpowiedź uzasadnij .

Zadanie 7977

Witam,
mam dwa zadnia których nie potrafię rozwiązać :
1. Inwestor nabył 4 tygodniowy bon skarbowy o nominalne 10.000zł po cenie emisyjnej 9.900zł jaką stopę zwrotu osiągnie inwestor jeżeli przetrzyma ten bon skarbowy do wykupu przez emitenta.
2. Klient ulokował w banku kwotę 10.000zł na 3%. Jaką kwotę otrzyma po roku przy miesięcznej kapitalizacji odsetek? Jaką kwotę otrzyma po dwóch latach przy kwartalnej kapitalizacji odsetek?

W pierwszym wydaje mi się że może być w taki sposób :

r=(D/P)x(360/n)x100
r=(10000/9900)x(360/28)x100
r=1298,86

Proszę o pomoc.

Zadanie 7969

Niech a,b,c,d należą do Z. Udowodnić następującą implikacje :
d) [(a,b)] = 1 i a|c] i b|c| => ab|c. Pokazać , że jeśli (a,b) nie są równe 1 to implikacja nie jest prawdziwa.

Zadanie 7968

Niech a,b,c należą do Z. Udowodnić implikacje:
a|b i a|c => a|b + c

Zadanie 7901 (rozwiązane)

Jeżeli suma dwóch liczb jest równa 124 a ich różnica równa 2 ,to ile będzie równy ich iloczyn.sprawdź czy iloczyn tych liczb dzieli się przez 3 .odpowiedź uzasadnij

Zadanie 7897 (rozwiązane)

Znajdź taka pare liczb spełniających jednocześnie dwa równania:2x-2y=11 i -4x+3y-15=0. Podaj interpretację geometryczną rozwiązania algebraicznego

Zadanie 7891 (rozwiązane)

Wpłacono do banku 16 tysięcy złotych na 4 % w skali roku z kapitalizacją kwartalną . Wyznacz po ktorym kwartale saldo przekroczy 20000 złotych

Zadanie 7842 (rozwiązane)

Wiadomo, że w (p<=>q)=1 i w (p \vee q)=1. Jaką wartość logiczną ma zdanie: [p=> ~ q] => [ ~q => p]

Zadanie 7745 (rozwiązane)

Kąt alfa jest ostry i cos alfa =1/4 oblicz 2-3tg kwadrat alffa

Zadanie 7743 (rozwiązane)

Uzasadnij, że jeżeli a-b=5 i a2 +b2=11 , to . a4+b4=23

Zadanie 7741 (rozwiązane)

. Liczby 2x,1,6,16x+2 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x

Zadanie 7627

Po ilu latach oszczędzania kwota złożona przez pana A na koncie oszczędnościowym w banku B ulegnie podowjeniu, tj. będzie większalub równa 2000zł? Zakładamy, że pan A przed podowjeniem stanu konta w banku nie będzie wpłacał ani wypłacał żadnych pieniędzy.

Zadanie 7602 (rozwiązane)

Zbadać prawdziwość formuły zdań :
1. [ p => ( q => r) ] => [ q => ( p => r ) ]
2. [ p ^ s ) => ( q V r ) ] => [ ( p => q ) ^ ( r +> s ) ]

^ ( koniunkcja )

Zadanie 7592 (rozwiązane)

Oblic zi rozpisz ;
1 2/3 [jedna cała i dwie trzecie ] - 1 1/2 [jedna cała i jedna druga]+ 1 5 /6[jedna cała i piec szustych]=

Zadanie 7590 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz;
1] 0,25 + 1 1/4 - 0,5=
2] 2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3] 2/4 + 2 1/4 + 4=
4] 3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
6]1 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7] 16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7299 (rozwiązane)

UKŁAD RÓWNAŃ:

Za 5 zeszytów i 2 ołówki zapłacono 8,20zł, a za 8 takich samych zeszytów i 3 takie same ołówki zapłacono 13zł. Jaka jest cena zeszytu?

Zadanie 7190

Pokazać, że (AsubsetB)Leftrihtarrow(AtimesCsubsetBtimesC).
« 1 3 4