Wybierz dział:

Zadanie 900 (rozwiązane)

3x^2>8x+3

Zadanie 707 (rozwiązane)

|x-2|+|x+3|

Zadanie 654 (rozwiązane)

Wyznacz zbiory;
A=(-6;+nieskończ>
B=(-nieskończ ;2)
AuB=
AnB=
A/B=
B/A=

Zadanie 542 (rozwiązane)

liczbe 84767,5649 zaokraglij do
a-drugiego miejsca po przecinku
b-liczby całkowitej
c-tysiecy
d-setek tysiecy

Zadanie 531 (rozwiązane)

Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb. Zapisz, do jakiego zbioru należą liczby rzeczywiste nie należące do tego zbioru

Zadanie 509 (rozwiązane)

Rozwiąż układ równań:
a)2x-y=-7
4(x+1)+2y=18

b)(3x+2)=7
x^2+6x+9=0

Zadanie 500 (rozwiązane)

rozwiąż równanie lub nierówność

a) IxI = 5
b) Ix-1I < 3

Zadanie 436 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie |x-2|+|x+3|=5

Zadanie 431 (rozwiązane)

Wyznacz A suma B, a iloczyn B, a różnica B, B różnica A gdy:
a)A={0,1,2} B={-2,-1,0}
b)A=(1,4) B=<2,6>
c)A=<0,2> B=(1,5)
d)A=(-nieskończoność,2) suma (5,nieskończoność) B=(3,6)
e)A={x należy N:10 |x} B={x należy N:5 |x}
f)A={x należy N:x <5} B={x należy C:-2

Zadanie 348 (rozwiązane)


Zaznacz na osi liczbowej i wykonaj działania:
a) (-∞;1) ᴖ <-5;+∞),
b) (-∞;1> ᴖ <1;+∞),
c) (-4;1) ᴗ (-4;+∞),
d) [ (-∞;-2> ᴗ <1;+∞) ] ᴖ <-3;5),
e) (-5;2) / [ (-∞;1) ᴖ (-1;+∞),
f) (-5;^> ᴖ N
g) <-2;4) ᴖ C
h) (-7;0) ᴗ N.

Zadanie 347 (rozwiązane)

2. Wykonaj dzialania na osi liczbowej i podaj w wynik za pomocą przedziału:
a) (-5;5) ᴗ (4;8>
b) <8;20> ᴖ (-5;15>
c) (-3;2)/(1;2>
d) [ (1;5>ᴖ (2;87> ]ᴗ N

Zadanie 345 (rozwiązane)


Dopełnieniem przedziału <-2;3) w przestrzeni R jest…….?
Zadanie domowe:
1. Zaznacz na osi licbowej przedziały i wyznacz AᴗB, AᴖB, A/B, B/A
a) A=(-5;8> B=(-∞;5)
b) A=(6;10) B=C_
c) A={xϵN: x>2} B={xϵN: -2≤x≤9 }
d) A=(-∞;100> B=N
e) A=(-∞;10> B=(11;20>

Zadanie 316 (rozwiązane)

Punkty A =(-9,-3) i B=(5,5) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, w którym AB jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka C wiedząc, że leży on na osi Ox.

Zadanie 249 (rozwiązane)

liczba przeciwna do liczby (5-3)(4-1) to:

Zadanie 171 (rozwiązane)

Sporządź wykresy funkcji: f(x) = ½ x + 3, xE <-10,6) . Na podstawie sporządzonego wykresu podaj:
a) dziedzinę i zbiór wartości,
b) miejsce zerowe,
c) przedziały monotoniczności,
d) wartość największą i najmniejszą (o ile istnieją),
e) przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne.

E- należy

Zadanie 170 (rozwiązane)

a)rozwiąż równanie
(x-1)^{2}-(x+4)^{2}+2x+31=0
b)oblicz wartość wyrarzenia log
0,125+log\sqrt{2} gdzie a jest rozwiązaniem danego równania

Zadanie 152 (rozwiązane)

Dane są przedziały liczbowe: A=<-2;∞), B=<-10;10). Wyznacz:
a) AUB b) A ∕ B c) A∩B


<- przedział domknięty
U-suma
∩- iloczyn
∞- nieskończoność

Zadanie 126 (rozwiązane)

Wyznacz równanie prostej o współczynniku kierunkowym a = -5, przechodzącej przez punkt P = (3,-4).

Zadanie 107

sprawdź metodą ''zero jedynkową" ze twierdzenie proste i przeciwstawne są równoważne (tabela)

Zadanie 106 (rozwiązane)

podaj twierdzenia ; odwrotne przeciwne i przeciwstawne do twierdzenia prostego

a=0vb=0 => a*b=0

Zadanie 105 (rozwiązane)

podaj slownie i symbolicznie prawa de Morgana i udowodnij jedno z nich

Zadanie 86

z domu do szkoly1 4/5km pokonal 150m drogi ile musi jeszcz przejsc do szkoły? / to jest ułamek zwykly prosze o pomoc!

Zadanie 72 (rozwiązane)

2x-4<9
1 3 »