Wybierz dział:

Zadanie 3522 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności \mid x+4\mid>1 rozwiązanie zapisz w postaci przedziału liczbowego.Zaznacz ten przedział na osi liczbowej.

Zadanie 3514

Podaj zbiór liczb dla których wyrażenie ma sens liczbowy i wykonaj dzaiłania
a) 1/x-3 +2
b) x/x+3 - 1/x-1 +x
3/x ( 2) -5x +5 + 2/x ( 2) -4

Zadanie 3486

Podaj zbiór liczb dla których wyrażenie ma sens liczbowy i wykonaj dzaiłania
a) 1/x-3 +2
b) x/x+3 - 1/x-1 +x
3/x^(2) -5x +5 + 2/x^(2) -4

Zadanie 3384 (rozwiązane)

4x/3< (2x-1)/6+2 Oblicz wartosc wyrazenia

Zadanie 3168 (rozwiązane)

Wyliczono x z proporcji: \frac{4}{x}=\frac{-3}{1-x}

a)x=-\frac{1}{2} b)x=4 c)x=\frac{4}{7} d)x=-4

Zadanie 2897 (rozwiązane)

wypisz wszystkie elementy nastepujacych zbiorow; A={x C R:PIERWIASTEKx<100}= B={x C R:(X+3)(X-2)=0}

Zadanie 2809 (rozwiązane)

wskaż nierówność która spełnia liczba 5\sqrt{3}

Zadanie 2534 (rozwiązane)

zaznacz na osi liczbowej zbior rozwiazan nierownosci |x-1|<5

Zadanie 2273 (rozwiązane)

Zadanie 1
Rozwiąż graficznie nierówność x>x+2

Zadanie 1844 (rozwiązane)

Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=-0,25x+2

a). y= x +0,5 b). 4x+y=2 c). 2x-0,5y=0 d). y=2

Zadanie 1778 (rozwiązane)

zadanie w załączniku i prosze opiszcie jak to tego doszliscie :) zadanie w załaczniku tzn na rysunku

Zadanie 1771 (rozwiązane)

zadanie w załączniku i prosze opiszcie jak to tego doszliscie :) zadanie w załaczniku tzn na rysunku

Zadanie 1726 (rozwiązane)

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x) = - (x+6) ² +4 jest przedział
a) (- nieskończoność, -6>
b) (- nieskończoność, 4>
c) <-6, nieskończoność )
d) <4, nieskończoność )

Zadanie 1725 (rozwiązane)

Suma przedziałów (- nieskończoność, -7) U (7, nieskończoność) jest zbiorem rozwiązań nierówności
a) IxI < 7
b) IxI < 7 (tutaj powinno być mniejsze lub równe)
c) IxI > 7
d) IxI > 7 (tutaj większe lub równe)

Zadanie 1707 (rozwiązane)

Dane są przedziały: A= ( -nieskończoność ; m^2-6 > , B= < m ; +nieskończoność)
a) Dla m= -3 wyznacz A∪B, A∩B, A\B
b) Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których część wspólna tych przedziałów jest zbiorem jednoelementowym.

Zadanie 1706 (rozwiązane)

Wymień wszystkie liczby naturalne, które spełniają jednocześnie nierówność
|x-7| > 3 i 26-2x >(bądź równe) 0

Zadanie 1488 (rozwiązane)

Przedział <-3,5> jest rozwiązaniem nierówności
a) Ix-1I jest większe lub równe od 4
b) Ix+1I jest więkjsze lub równe od 4
c) Ix-1I jest mniejsze lub równe od 4
d) Ix+1I jest mniejsze lub równe od 4

Zadanie 1437 (rozwiązane)

A{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20} B { b:bEN ^ 3|b ^ 9

Zadanie 1253 (rozwiązane)

odczytaj z rownania srodek i promien okregu x2
+y2-2x+6y+6=O

Zadanie 1145

wskaż nierówność,której zbiorem rozwiązań jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych: a) (x -3)&a^{2}>0 b)(x+3)(x-7)>0 c) xA^{2}@-6x+9>0 d)-x@A^{2}$+3x-5>0

Zadanie 1090 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność2x+35.Zbiór rozwiązań zaznacz na osi liczbowej

Zadanie 1088 (rozwiązane)

1.Uporządkuj równanie (x-3)(xt3)-(x+2)2-5=x+4 i podaj jego stopien.Dla równania kwadratowego określ,czy jest to równanie zupełne,czy niezupełne.
2.Treść taka jak powyżej:6(x+9)=(x+2)(x-5).

Zadanie 1040 (rozwiązane)

zadanie

Zadanie 1004 (rozwiązane)

Rozwiąrz nierówności. Rozwiązanie przedstaw w postaci przedziału na osi liczbowej
a) 6-3x kreska ułamkowa 3 >/ 5x - 3 kreska ułamkowa 4
b) 4( 2 - x ) \< - 2 kreska ułamkowa 3 (6x - 21)

Zadanie 989 (rozwiązane)

oblicz w notacji wykładniczej 400000000:0,02
2