Wybierz dział:

Zadanie 8191

Jeden samolot odlatuje co 8 dni, a drugi co 21 dni. Nastepny dzien kiedy oba samoloty się spotkają nastapi za ile dni ?

Zadanie 7628 (rozwiązane)

wyznacz sume,rużnice ,iloczyn,jeśli A to zbiór dzielników naturalnych liczby 6,a B to zbiór dzielników naturalnych liczby 15

Zadanie 7044 (rozwiązane)

1-4x<-4x^(2)

Zadanie 6942 (rozwiązane)

Ile jest liczb całkowitych w przedziale <-1,1;15,2>?
A)17 B)16 C)15 D) Układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6931 (rozwiązane)

ułamek okresowy zamien na nieskracalny ułamek zwykły
0,(6) 0,4(6)

Zadanie 6930 (rozwiązane)

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań układu nierówności
{x > -2
{ - x ≥ -5
A) <-2;5) B) (-2;5> <-2; nieskończoność) D) układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc

Zadanie 6877

Zadanie 5: Rozwiązać nierówności:

(a) 2(x- 3) + 5 < 3(2x -7) -2

(b) 2x + 1/ x-2 < 10 + 1/x-2

c) 2/ x-1 > 1/x

d) x-2/ x+3 < 0
e) pierwiastek z 3x-1/2-x > 1

Zadanie 6518 (rozwiązane)

Wypisz elementy zbioru A, gdy A={x:x\inC ^-3≤x0<3}

Zadanie 6517

Wykonaj działania na przedziałach: (-10;6\rangle \langle-4;7)=

Zadanie 6516 (rozwiązane)

Wykonaj działania na przedziałach: (-\infty;2\rangle  \setminus\langle-3;+\infty)=

Zadanie 6515 (rozwiązane)

Wyznacz sumę i iloczyn zbiorów A i B, gdy: A=(0;3) ∪(5;6) i B=(4;8)

Zadanie 6514 (rozwiązane)

Wiedząc, że A= {0,1,2,3,4}, B={3,4,5,6}, C={0,1,2,3,4,5,6} oblicz: A∩ B, C \ B, A \ B, A ∪ B∪C, A∪ B, C\A

Zadanie 6446

Zad 2. Oblicz energie i pęd fotonu. Energie podaj w Ev

Długość fali wynosi 3,8*10^{-7}m

Zadanie 6445

Zad 1. Siatka dyfrakcyjna ma 250 ryz na jednym milimetrze, oblicz długość fali siatła przechodzącego przez tę siatkę jeżeli wiadomo że jasny prążek 2 rzędu obserwujemy pod kątem 10 stopni.

Zadanie 6261 (rozwiązane)

moneta 1 gr waży 1,64 g. Kwotę 100 zł rozmieniono na monety jednogroszowe. Ile razem ważą te monety?

Zadanie 6216 (rozwiązane)

rownanie /x-3/=a nie ma rozwiazania dla a rownego;a) 3 ,b)0 ,c)3-\sqrt{2}, d)$\sqrt{2}-3

Zadanie 5362 (rozwiązane)

rozwiąż równanie:
|1-2x|+|2x-6|=x

Zadanie 5361 (rozwiązane)

rozwiąż równanie:
|x+1|+2|x+1|=5

Zadanie 4917 (rozwiązane)

podaj zokrąglenie liczby 137,25447 do
a)10
b)1
c)0,1
d)0,01

Zadanie 4705 (rozwiązane)

Zbadaj asymptoty poziome i pionowe.

f(x) = \frac{x^2 - 4x +3}{x^2 - 5x +4}

f(x) = \frac{3x - 4}{4x - 3}

Zadanie 4286 (rozwiązane)

9.Oblicz odległość od początku układa współżędnych środka odcinka
- AB,A=(-2,4), B(6,-6).

Zadanie 3972 (rozwiązane)

307=_*100+_*10+_

Zadanie 3931 (rozwiązane)

rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań I-go stopnia z dwiema niewiadomymi;
2y-5x=6
-1/2x=-1/2y+3

(oczywiście to wszystko w nawiasie)

Zadanie 3888

ile liczb postaci 1/2 k, gdzie k jest liczbą całkowitą, należy do zbioru A iloczyn B ?
a) A= (1;3) u <4;5> B= (2; nieskończoności)
b) A = (-2; nieskończoności) B= <-1;1) u (2;3)
c) A= (-1 ; 0> B= <-2; 2) u (3;5)

Zadanie 3795 (rozwiązane)

Wszystkie elementy zbioru A=(-1;5)∩(√2;7)∩C to:

A. {-1;0;1;2;3;4;5;6;7}

B. {2;3;4;5;6}

C. {2;3;4;5}

D. {1;2;3;4;5}
« 1 3