Wybierz dział:

Zadanie 8267

Wyznacz kule domkniętą K((1,0)2) dla danej metryki
d((x1, x2), (y1,y2)) = d.dys(x1,y1) + 2|x2-y2|

Zadanie 7248

Znajdź punkt wspólny płaszczyzny OXY i prostej przechodzącej przez punkt Q(3,2,-1) równoległej do płaszczyzn o równaniach 2x-y+z+3=0 i x+4y-z+5=0

Zadanie 6872 (rozwiązane)

Co to jest kiblel

Zadanie 6828 (rozwiązane)

Co to jest kibel

Zadanie 5666 (rozwiązane)

Niech A(3,5,3) B(-2,11,-5) C(1,-1,4), S(0,6,4). Oblicz długość wysokości czworościanu ABCS opuszczonej z wierzchołka S na podstawę ABS.

Zadanie 5665 (rozwiązane)

Niech A(-2,5,3) B(3,6,1) C(1,6,5) A'(2,5,4). Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej czworościanu ABCDA'B'C'D'.