Wybierz dział:

Zadanie 1913

Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5,  jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 226

Kamil gra w pewną grę komputerową. Aby skończyć grę, należy przejść przez 3 poziomy. Każdy poziom ma kilka sposobów na jego ukończenie, a liczba tych sposobów zawsze jest o jeden większa niż numer poziomu. Ile jest wszystkich możliwości ukończenia gry?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1921

Ze  zbioru  liczb  \{1, 2, 3, 4, 5 \} losujemy  dwa  razy  po  jednej  liczbie  ze  zwracaniem.  Oblicz  prawdopodobieństwo  zdarzenia  A  polegającego  na  wylosowaniu  liczb,  których  iloczyn  jest  liczbą nieparzystą.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1135

Na ile sposobów mogą usiąść cztery osoby na pięciu miejscach?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 839
Premium

Ile jest sposobów pomalowania powyższej flagi, czterema kolorami tak, aby kolor każdej części był inny?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1159

W urnie znajduje się 6 kul białych,  3   czarne oraz  5 kul zielonych. Prawdopodobieństwo wylosowania z urny kuli zielonej wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 597
Premium

W turnieju szermierskim rozegrano 105 walk. Ile było zawodników, jeżeli każdy z każdym grał jeden raz?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 220
Premium

W pudełku znajdują się 2 kule białe, 6 czerwonych i 6 zielonych. Na ile sposobów można wyciągnąć z tego pudełka trzy kule, z których każda jest innego koloru?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 840
Premium

Dany jest zbiór cyfr \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}. Ile można ułożyć ciągów czterowyrazowych z elementów tego zbioru, którego kolejne cyfry będą dzielnikami liczby 32? (o różnych wyrazach)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 221
Premium

W urnie znajduje się  8 kul zielonych i  9 kul czerwonych. Na ile sposobów można wyjąć z urny  4 kule tak, aby:

a) wszystkie kule były zielone

b) wszystkie kule były jednego koloru

c) wśród wylosowanych kul były dwie kule czerwone i dwie zielone?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 798

W urnie znajduje się 6 kul białych,  4   czarne oraz  10 kul zielonych. Prawdopodobieństwo wylosowania z urny kuli zielonej wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1120
Premium

O zdarzeniach A i B wiadomo, że P(A)=P(A'), P(B)=0,3 oraz P(A \cup B)=0,7. Wskaż prawidłową odpowiedź:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 452

Na ile sposobów można rozmieścić liczby od 1 do 4 w tablicy o wymiarach 2 \times 2  ?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 595
Premium

Na ile sposobów możemy rozdzielić 5 piłek do 3 koszy tak, aby żaden kosz nie został pusty?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 199

Ze zbioru A=\{2,4,5,7,12\} losujemy  trzy liczby. Każda z tych liczb oznacza długość odcinka. Oblicz prawdopodobieństwo, że z odcinków o takiej długości da się zbudować trójkąt.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 230
Premium

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których druga i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 204

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie kostką do gry. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych oraz określ moc tego zbioru.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 195

Rzucamy dwa razy sześcienną, symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że iloczyn wyrzuconych oczek będzie liczbą nie mniejszą niż 20.

Zobacz rozwiązanie
1 3 »