Drukuj

Obliczanie procentu z danej liczby

Ile to jest 5% z 15?

Aby obliczyć procent z danej liczby, musimy tę liczbę przemnożyć przez zadany procent.

Przykład 1

Oblicz 5% z 15. 

Aby to obliczyć musimy zamienić 5% na ułamek czyli jest to \frac{5}{100} i przemnożyć przez zadaną liczbę, czyli 15.

 5\% * 15 = \frac{5}{100} * 15 = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}

Przykład 2

Marcin otrzymał 70 zł kieszonkowego od taty. Postanowił, że 30% tej kwoty przeznaczy na słodycze w tym miesiącu, a resztę odłoży. Ile pieniędzy może wydać Marcin na słodycze?

Musimy obliczyć 30% z 70 zł czyli: 

30\% * 70 = \frac{30}{100} * 70 = \frac{3 * 70}{10} = \frac{3 * 7}{1} = 21

Marcin przeznaczy na słodycze 21 zł.

Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba?

Aby obliczyć ile procent liczby a stanowi liczba b, należy podzielić b przez a i wynik pomnożyć przez 100%

Przykład 3

Jakim procentem liczby 30 jest liczba 12?

Obliczamy: 

\frac{12}{30} * 100\% = \frac{12}{3} * 10\% = \frac{120\%}{3} = 40\%

Przykład 4

Jakim procentem liczby 12 jest liczba 30?

Obliczamy: 

\frac{30}{12} * 100\% = \frac{5}{2} * 100\% = \frac{500\%}{2} = 250\%

Obliczanie liczby mając dany jej procent

Obliczenie liczby mając dany jej procent możemy wykonać na kilka sposobów. Najbardziej czytelny sposób to ułożenie prostego równania i jego rozwiązanie. 

Przykład 5

Liczba 25 stanowi 20% pewnej liczby. Jaka to liczba?

Układamy równanie, zamieniamy procenty na ułamek 20\% = \frac{20}{100} 

\frac{20}{100} * x = 25

Mnożymy obie strony przez \frac{100}{20}

 x = 25 * \frac{100}{20}

x = \frac{2500}{20}

x = 125


Zadanie 1

Wskaż liczbę, której 5\% jest równe 16:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wskaż liczbę, której 7\% jest równe 3,5:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Wskaż liczbę, której 12\% jest równe 7,2:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

4\%  liczby x wynosi 5. Zatem liczba x to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

6\% liczby x wynosi 18. Zatem liczba x to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Liczba y to 80\% liczby x. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

4\% liczby x wynosi 15. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

Liczba 20 to  p\% liczby 100, zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9

Liczba 25 to  p\% liczby 375, zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 10

6,25\% liczby x jest równe 4 , zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 11

Cena brutto palmtopa wynosi 1800\ zl. Oblicz jego cenę netto.

Uwaga:

Cena brutto to cena wraz z podatkiem VAT (22%).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 12
Premium

Karol kupił podręcznik do matematyki za 36\ zl. Cena tego podręcznika była dwukrotnie obniżana. Na początku cenę podręcznika obniżono o 10\%, a następnie jeszcze o 20\%. Oblicz:

a) początkową cenę książki,

b) ile Karol zaoszczędził kupując podręcznik po obniżonej cenie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 13
Premium

O ile procent zwiększy się pole prostokąta jeżeli każdy z jego boków wydłużymy o 20 \%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 14
Premium

Kurtka kosztowała 140\ zl. Cenę kurtki obniżono dwukrotnie o 20\%. Jaka jest aktualna cena kurtki?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 15
Premium

Karolina kupiła kurtkę z 7\% rabatem. Jaka była początkowa cena kurtki, jeżeli Karolina zapłaciła za nią 186\ zl?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 16
Premium

Cena roweru po obniżce o 15% wynosi 850 zł. Ile kosztował rower przed obniżką? 

Rozwiązanie video

Zadanie 17
Premium

Cenę samochodu obniżono o 30\%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby otrzymać cenę równą początkowej?

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz