Drukuj

Punkt procentowy

Punkt procentowy jest to różnica między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach.

Abyś zrozumiał to pojęcie przytoczę kilka przykładów:

Weźmy stopę bezrobocia. Podawana jest zwykle w procentach. I tak słysząc w radiu: "Stopa bezrobocia wzrosła w poprzednim miesiącu z  7\% do  10\%" możemy powiedzieć, że stopa bezrobocia wzrosła o  3 punkty procentowe. Nie możemy natomiast powiedzieć, że stopa bezrobocia wzrosła o  3\% ponieważ znaczyło by to, że wzrosła ona z  7\% do

 7\% + 7\% * 3\% = \cfrac{7}{100} + \cfrac{7}{100}* \cfrac{3}{100} = \cfrac{7}{100} + \cfrac{21}{10000} = 7,21\%

co nie jest prawdą.

Pisząc maturę potrzebujesz  30\% punktów aby ją, zdać. Powiedzmy, że udało Ci się uzyskać  26\% punktów. Po poprawieniu prac zostaje wykryty błąd w testach czego efektem jest dodanie każdemu maturzyście  5\%. Jeśli będzie to  5\% zdobytych punktów, Twoja nowa liczba punktów będzie wynosić

 26\% + 26\% * 5 \% =27,3\%

i nic Ci to nie da, natomiast jeśli będzie to  5 punktów procentowych, twój nowy wynik wyniesie

 26\% + 5\% = 31\%

i zdasz maturę.

Przykład 1

Posiadasz 5\% akcji spółki Test S.A.. Wykupiłeś kolejne akcje, co z powodowało, że Twój udział wzrosł o 15 punktów procentowych. Ile procent akcji spółki Test S.A. obecnie posiadasz?

Skoro Twój udział zwiększył się o 15 punktów procentowych, znaczy to, że posiadasz obecnie

 5\% + 15\% = 20\%

Przykład 2

Posiadasz 5\% akcji spółki Test S.A.. Wykupiłeś kolejne akcje, co z powodowało, że Twój udział wzrosł o 15\%. Ile procent akcji spółki Test S.A. obecnie posiadasz?

Skoro Twój udział zwiększył się o 15\% znaczy to, że posiadasz obecnie:

 5\% + 15\% * 5\% = \cfrac{5}{100} + \cfrac{5}{100} * \cfrac{15}{100} = \cfrac{575}{10000} = 0,0575

0,0575 * 100\% = 5,75\%


Zadanie 1

W  pewnym  banku  prowizja  od  udzielanych  kredytów  hipotecznych  przez  cały  styczeń  była równa 4\%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów  o 1  punkt  procentowy.  Oznacza  to,  że  prowizja  od  kredytów  hipotecznych  w  tym  banku  zmniejszyła się o

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz