1. Procent i punkt procentowy
  2. Procent składany

Zadanie 1

Liczba y to 150\% liczby x. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Karol kupił podręcznik do matematyki za 36\ zl. Cena tego podręcznika była dwukrotnie obniżana. Na początku cenę podręcznika obniżono o 10\%, a następnie jeszcze o 20\%. Oblicz:

a) początkową cenę książki,

b) ile Karol zaoszczędził kupując podręcznik po obniżonej cenie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Dany jest prostokąt. Zwiększamy długość krótszego boku o 20\%, a długość dłuższego boku zmniejszamy o 25\%.

Oblicz:

a) o ile procent zmniejszy się pole prostokąta.

b) początkowe długości boków prostokąta jeżeli wiadomo, że obwód zmniejszonego prostokąta wynosi 90\ cm, a stosunek boków w zmniejszonym prostokącie wynosi 2:1.

Zobacz rozwiązanie