1. Obliczanie procentów
 2. Punkt procentowy
 3. Procent składany
 4. Promil
Drukuj

Co to są procenty?

Umiejętność operowania procentami jest bardzo potrzebna przede wszystkim w codziennym życiu. 

Definicja: Procent

Jeden procent to setna część pewnej liczby lub wielkości. Procent oznaczamy przez \%.

1\%=0,01 = \frac{1}{100}

Jeden procent liczby a, to setna część tej liczby, czyli 1\%a=\cfrac{1}{100}a=0,01a.

Natomiast p\% liczby a jest równe \cfrac{p}{100} * a. np.  4\% liczby a to 0,04a.

 

Jeżeli liczba b stanowi p\% liczby a, to

b = \cfrac{p}{100} * a.

Z powyższej zależności możemy obliczyć:

 • Ile wynosi p,

p = \cfrac{100}{a} * b

 • Ile wynosi a,

a = \cfrac{b}{p} * 100

 

Przykład 1

Ile wynosi 15\% z 200?

Obliczamy:

\cfrac{15}{100} * 200 = 30

 

Przykład 2

Ile procent liczby 50 stanowi 4?

Z treści zadania wynika, że

4= \cfrac{p}{100}* 50

Obliczamy p ,

p = \cfrac{4 * 100}{50} = 8\%

 

Przykład 3

Liczba 15 stanowi 25\% liczb x. Oblicz x.

Z treści zadania wynika, że

\cfrac{25}{100}* x = 15

Obliczamy x,

x = 15 * \cfrac{100}{25} = 60

Przykład 4

Miałeś 15 jabłek. Po wizycie w sadzie ilość Twoich jabłek wzrosła o 40\%. Ile masz jabłek?

Z treści zadania wynika, że po wizycie w sadzie ilość Twoich jabłek wzrosła o 40\%, czyli wynosi 140\% pierwotnej ilości.

140\% z 15 wynosi:

\cfrac{140}{100}* 15 = 21

Zaznacz co jest prawdą a co fałszem

Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych uzytkowników posiadających konto premium

Zadanie 1

Wskaż liczbę, której 7\% jest równe 3,5:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wskaż liczbę, której 5\% jest równe 16:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Wskaż liczbę, której 12\% jest równe 7,2:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Ile wynosi 18\% liczby 46?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Liczba 35 to p\% liczby 280, zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Liczba 20 to p\% liczby 100, zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

4\%  liczby x wynosi 5. Zatem liczba x to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

6\% liczby x wynosi 18. Zatem liczba x to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9

Liczba y to 150\% liczby x. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 10

Liczba y to 80\% liczby x. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 11
Premium

Cena roweru po obniżce o 15% wynosi 850 zł. Ile kosztował rower przed obniżką? 

Rozwiązanie video

Zadanie 12
Premium

Cena brutto komputera wynosi 2100\ zl. Oblicz jego cenę netto.

Uwaga:

Cena brutto to cena wraz z podatkiem VAT (22%).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 13
Premium


Wykres przedstawia wyniki sprawdzianu z matematyki uczniów klasy III B.

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie odpowiedz na pytania:

a) Jaki procent uczniów  klasy III B ze sprawdzianu uzyskało ocenę dopuszczającą?

b) Jaki procent uczniów klasy III B stanowią dziewczęta?

c) Jaki procent uczniów  klasy III B uzyskało ze sprawdzianu ocenę co najmniej dobrą?

d) Jaki procent uczniów klasy III B uzyskało ocenę co najwyżej dostateczną?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 14
Premium

Na podstawie wyników sprawdzianu przedstawionych na poniższym wykresie odpowiedz na pytania.

a) Jaki procent uczniów w klasie stanowią dziewczynki, jeżeli wiadomo że na sprawdzianie było nieobecnych dwóch chłopców?

b) Jaki procent uczniów piszących sprwdzian uzyskało ocenę wyższą niż 3?

Wyniki zaokrąglij do pełnych procentów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 15
Premium

W naczyniu znajduje się roztwór 5\% pewnej soli. Gdybyśmy dodali do tego roztworu 3g czystej soli, to otrzymalibyśmy roztwór 8\%. Jaka jest masa tego roztworu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 16
Premium

Cenę roweru obniżono o 20\%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby otrzymać cenę równą początkowej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 17
Premium

Karol kupił podręcznik do matematyki za 36\ zl. Cena tego podręcznika była dwukrotnie obniżana. Na początku cenę podręcznika obniżono o 10\%, a następnie jeszcze o 20\%. Oblicz:

a) początkową cenę książki,

b) ile Karol zaoszczędził kupując podręcznik po obniżonej cenie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 18
Premium

Dany jest prostokąt. Zwiększamy długość krótszego boku o 20\%, a długość dłuższego boku zmniejszamy o 25\%.

Oblicz:

a) o ile procent zmniejszy się pole prostokąta.

b) początkowe długości boków prostokąta jeżeli wiadomo, że obwód zmniejszonego prostokąta wynosi 90\ cm, a stosunek boków w zmniejszonym prostokącie wynosi 2:1.

Zobacz rozwiązanie

6 komentarzy

 1. Kasiad 20111204135107 thumb
  Kasiad 15.12.2011 17:12

  To bardzo łatwa lekcja nareszcie wszystko rozumiem.

 2. Default avatar
  biedronkaxdd 24.09.2012 18:28

  chyba jest cos ze mną nie tak, bo nadal nie za bardzo rozumiem temat...

 3. Default avatar
  jolaoleksiak 08.10.2012 11:29

  Witam,nadal nie jasne są dla mnie punkty procentowe

 4. Default avatar
  asiczeeek 11.11.2012 15:17

  nie rozumie punktów procentowych :/

 5. Default avatar
  aneta115 15.04.2013 16:50

  Witam Serdecznie Chciałabym zapytać mianowicie o to jak sie przekształca wzory np ile wynosi p ile wynosi a tak jak jest to opisane na górze i nie wiem skąd sie to bierze :) czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć :) 6. Default avatar
  Humanista 14.02.2016 13:33

  1. Klasa liczyła 20 osób, 80% wyjechało na szkolną wycieczkę. W kolejnym roku do klasy dołączyły 2 osoby (teraz jest ich 22) a na wycieczkę pojechało 90%. Czy przy zmianie liczby uczniów w klasie można obliczyć, o ile punktów procentowych zwiększyła się liczba osób, które pojechały na wycieczkę?
  2. Osoba X zarabia 80 % mojej pensji. W takiej sytuacji powiemy, że zarabia 20% czy 20 punktów procentowych mniej ode mnie? A może można i tak, i tak?
  3. Wydatki państwa polskiego stanowią 42% PKB, w przypadku Hong Kongu 15%. Czy możemy powiedzieć, że wydatki państwa w PKB w Polsce są wyższe o 27% punktów procentowych? Chodzi o tę samą wielkość (wydatki państwa jako % PKB), ale wartość PKB w obu krajach jest różna.

  Ogólnie te pytania sprowadzają się do tego, czy w definicji: Punkt procentowy jest to różnica między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach - w przypadku 'jednej wielkości' chodzi o np. liczbę osób w klasie, czy o stałą wartość, np. w jednym i drugim roku w klasie musi być 20 osób, żeby można obliczyć punkty procentowe.
Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz