1. Wzory skróconego mnożenia
  2. Wzór a do potęgi n-1.