1. Wzór a do potęgi n-1.
Drukuj

Wzory skróconego mnożenia

Poniżej zostały przedstawione wzory skróconego mnożenia. Zapoznanie się z nimi i zapamiętanie ich, zdecydowanie ułatwi Ci rozwiązanie wielu zadań.

 

Wzór: Kwadrat sumy.

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

Przykład:

(2x+5)^2=(2x)^2 + 2*2x*5 + 5^2 = 4x^2 + 20x + 25

 

Wzór: Kwadrat różnicy.

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

Przykład:

(2x-5)^2=(2x)^2 - 2*2x*5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25


Wzór: Różnica kwadratów.

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Przykład:

x^2-5^2=(x-5)(x+5)

Wzory skróconego mnożenia z sześcianem

Wzór: Sześcian sumy.

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

Przykład:

(2x+5)^3=(2x)^3+3*(2x)^2*5+3* 2x* 5^2+5^3 =

8x^3 + 60x^2 + 150x + 125

 

Wzór: Sześcian różnicy.

(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3

Przykład:

(2x-5)^3=(2x)^3-3*(2x)^2*5+3* 2x* 5^2-5^3 =

 8x^3 - 60x^2 + 150x - 125

 

Wzór: Suma sześcianów.

a^3+b^3= (a+b)( a^2-ab+b^2)

Przykład:

x^3+5^3= (x+5)( x^2-5x+25)


Wzór: Różnica sześcianów.

a^3-b^3= (a-b)( a^2+ab+b^2)

Przykład:

x^3-5^3= (x-5)( x^2+5x+25)

Zaznacz co jest prawdą a co fałszem

Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych uzytkowników posiadających konto premium

Zadanie 1

Wskaż, która równość jest prawdziwa.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wskaż prawdziwą równość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Wyrażenie a^2+4ab+4b^2 zapisane w postaci iloczynowej to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Zapisz wyrażenie (m+1)^2-(n-1)^2 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Zapisz wyrażenie (a+1)^2-(b+1)^2 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Rozłóż wyrażenie 64x^3+343 na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

Rozłóż wyrażenie  x^3-8 na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

Rozłóż wyrażenie  x^3 - 27 na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9

Zapisz wyrażenie 25p^2x^2+20mp^2x+4m^2p^2 w postaci iloczynowej:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 10

Przestaw wyrażenie (2mp+1)(4m^2p^2-2mp+1) w najprostszej postaci.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 11

Rozłóż wyrażenie x^2+y^2-z^2+2xy na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 12

Zapisz wyrażenie x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-z^3 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 13

Wyznacz dziedzinę wyrażenia wymiernego:

\cfrac{x^2+6x+7}{x^3+6x^2+12x+8}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 14

Przedstaw liczbę  30 za pomocą sumy dwóch liczb, których różnica kwadratów wynosi 180.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 15

Rozłóż wyrażenie 27x^3+729 na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 16

Wykaż, że a* b \leq\cfrac{a^2}{2}+\cfrac{b^2}{2} dla a,\ b\in \mathbb{R}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 17

Wyrażenie (3m+p)(9m^2-3mp+p^2) jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 18

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

3a^2 - 2ab +3b^2 \ge 0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 19
Premium

Sprowadź wyrażenie 4(4x^2+16a^2)(x-2a)(x+2a) do najprostszej postaci:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 20
Premium

Zapisz  wyrażenie x^3+y^3+x^2+y^2+2xy w postaci iloczynu dwóch czynników.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 21
Premium

Zapisz wyrażenie (x+1)^3-y^3 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 22
Premium

Liczba 3+2\sqrt{2} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 23
Premium

Wyrażenie p^3+8t^3 jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 24
Premium

Liczba 7+4\sqrt{3} zapisana za pomocą kwadratu sumy dwóch liczb to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 25
Premium

Różnica kwadratów pewnych liczb wynosi -12, natomiast kwadrat różnicy tych liczby wynosi 4. Znajdź te liczby.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 26
Premium

Wyrażenie \cfrac{a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 27
Premium

Liczba \cfrac{5+\sqrt{5}}{5-\sqrt{5}} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 28
Premium

Wykaż, że dla dowolnych a,\ b \in \mathbb{R^+} prawdziwa jest  równość:

a^3+b^3\geq a^2b+ab^2

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 29

Udowodnij, że wyrażenie \cfrac{3\sqrt{4a^2-4a+1}}{2|2a-1|}, zawsze przyjmuje stałą wartość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 30
Premium

Wykaż, że (a+b)^2\geq 2ab dla a,b\ \in \mathbb{R}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 31
Premium

Wykaż, że \cfrac{1}{a^2}-\cfrac{2}{ab}+\cfrac{1}{b^2} \geq 0 dla a,b\in \mathbb{R}\backslash\{0\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 32

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych jest liczbą nieparzystą.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 33

Wykaż, że jeżeli do iloczynu trzech kolejnych liczb całkowitych dodamy wyraz środkowy, to otrzymamy sześcian wyrazu środkowego.

Zobacz rozwiązanie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz