Wybierz dział:

Zadanie 7976

Zad.1. (2 pkt)
P = {<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,2>, <2,3>, <3,3>}
R = {<1,3>, <3,1>}
Dla relacji P i R określonych na zbiorze {1,2,3} wyznacz złożenie relacji
S=PxR
Dla relacji P, R i S określ czy są zwrotne, symetryczne, przechodnie,
antysymetryczne oraz spójne.
Zad2 Dla podanych funkcji określ czy są surjekcją, injekcją i bijekcją.
a.) f: R -> R, f(x) = 3x + 1
b.) f: Z -> N, f(x) = |x| (wart. bezwzględna)
c.) f: R -> R, f(x) = sin(x) + cos(x)
zad3
Wypisz 4 pierwsze wyrazy ciągu:
a1 = 1
an+1 = 3an + 4 dla n>=1
Udowodnij indukcyjnie postać zwartą ciągu:
an = 3n – 2
zad4
Oblicz \Delta (x3 + x
2 + 4).
Przekształć postać \Delta (x3 + x
2 + 4) używającą dolnych silni na
wielomian zawierający potęgi.

Zadanie 7488 (rozwiązane)

(x-2y)(x+2y)

Zadanie 7090 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie podzbiory zbioru:
C={a,b,c}
B={a,b}


Zadanie 6849

Rozwiąż:
 \mid \mid x \mid - \mid y \mid < \mid x - y \mid

Zadanie 6669

x\in(A\capB)' <=> x\inU-(A\capB) <=> ...
proszę o rozwiązanie tego do końca

Zadanie 5703

Odpowiedz i wyczerpująco uzasadnij czy podane relacje są przychodne.

Relacje w załączniku.

Zadanie 5415 (rozwiązane)

zad 6 str 259
Rzuć czterema monetami zanotuj liczbe orłów i powtórz to dośwadczenie 12 razy nastepnie wyznacz średnia medianę i dominantę danych uzyskanych w tym dośwadczeniu.

Zadanie 5414 (rozwiązane)

zad 4 str 259
dane pewnej cechy tworza zbiur uporzadkowany 1,2,2,3,4,5,. dołacz do tego zbioru jedna taka nowa dana aby mediana otrzymanego zbioru danych
a) zwiekszyła sie
b) nie zmieniła sie
C) zmniejszyła sie

Zadanie 5264 (rozwiązane)

Dane są zbiory A={x^{3}-2x^{2}+6\geq0 ] B={|x-3|<3} C={\sqrt{x-1}>x-7}.Wyznacz A\cap(B\cupC)'.

Zadanie 5182

1 wymien rodzaje zbiorów,omów działania na zbiorach.
2 omów jakie dzialania można wykonac na przedziałach.
3 omów jakie znasz zbiory liczbowe ,jakie są zależnosci między nimi.

Zadanie 5112 (rozwiązane)

zad 2
rozwiaż równania
(podane w załączniku)

Zadanie 4847

wyznaczyć wartość współczynnika oporu pługa w agregacie składającym sie z pług i brony . Szerokośc robocza agregatu 1,4 m , głebokość pracy pługa 20 cm , wspułczynik oporu roboczego brony 0,6 kN/m2 . Siła oporu roboczego 14,4 Frx

Zadanie 4070 (rozwiązane)

Wyznacz zbiory: A' , B' , A'nB' gdy:
a)A=(-3;0),B=<1/2;3>
b)A=<-4;4>,B=(0;2)
c)A=(-∞;1)U(3;∞), B=<-4;4>
d)A=(-∞;0)U(1;5), B=(-5;-1)

Zadanie 4069 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B, a następnie wyznacz zbiory:AuB,AnB,A\B,A/B.
A=(-2;0>u{3},B=<3;5>

Zadanie 4068 (rozwiązane)

Zaznacz zbiór X na osi liczbowej.
X=(-∞;-2)U{0;1}U<4;∞)

Zadanie 3994 (rozwiązane)

W przestrzeni R dane są przedziały A=<2;4> i B=<3;5>. Wyznacz zbiory:
a. (A U B)'
b. A' \ B