Wybierz dział:

Zadanie 1107 (rozwiązane)

Wsrod liczb naturalnych nalezacych do przedzialu (31,41):
a. nie ma liczb pierwszych
b. jest jedna liczba pierwsza
c. sa dwie liczby pierwsze
d. sa trzy liczby pierwsze.

Zadanie 1082 (rozwiązane)

Liczby 7 i -3 sa pierwiastkami rownania:
a. (x-3)(x+7)=0
b. (x+3)(x-7)=0
c. (x-3)(x-7)=0
d. (x+3)(x+7)=0

Zadanie 936

Wykonaj działania:8/x kwadrat minus 9 minus 2 minus x/x kwadrat minus 3 x

Zadanie 732 (rozwiązane)

Usuń niewymierność z mianownika ułamka
Bardzo proszę o pomoc

Zadanie 725 (rozwiązane)

Rozłóż wyrażenia na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia

Zadanie 713 (rozwiązane)

Rozpisz dane wyrażenia korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
a) (3x+2y)²

b) (x-2)(x+2).

Zadanie 672

Wykaż że jeżeli a*b jest większe bądź równe 0 to (a^{2}-b^{2}) jest większe bądź równe  (a-b)^4

Zadanie 669

(5*p)a^(2)

Zadanie 632 (rozwiązane)

2(a+3)(a-b)+3(b-2)(a-b) to pierwsze zadanie teraz drugie e ) 2[a-2b-5 (3b-4a) ] - ( a-b ) teraz 3 zadanie ( 2a - 3b + 1 ) (8a+b) + 9 ( a - 5 )

Zadanie 495 (rozwiązane)

przedstaw liczby w postaci ułamków:
a)
1,2
0,025
5,3
b)
0,(6)
3,(24)
0,727272

Zadanie 487 (rozwiązane)

.Rozwiąż równanie 2(3x-2)-5=7-2x.

Zadanie 426 (rozwiązane)

zastosuj wzory skróconego mnożenia
(1-5y)^3

Zadanie 391 (rozwiązane)


20. Rozpisz dane wyrażenia korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
a) (3x+2y)2
b) (x-2)(x+2).

Zadanie 189 (rozwiązane)

(2b-4)2

Zadanie 122 (rozwiązane)

Doprowadź wyrażenie postaci (3x + 2)do 2 – (5x-3)(5x+3) do najprostszej postaci stosując wzory skróconego mnożenia

Zadanie 35 (rozwiązane)

(5x-7y)^{2}
(\frac{1}{2}a+b)
4a^{2}-81
(x^2-3)^{2}
(2a^{2}b+3c)^{2}
1 2 3 5 »