Wybierz dział:

Zadanie 6738 (rozwiązane)

Zastosuj wzory skróconego mnożenia
a) (2x+\frac{1}{2} )^{2} =
b) (5x+ \frac{1}{5} )^{2} =
c) (4x- \frac{1}{4} )^{2} =
d) 5x^{2} - 9 =
e) 49x-16=
f) 81^{2} - 25 =W razie jakiś nie domówień lub nie dopatrzeń zadanie w załączniku ; ) Bardzo prosze o pomoc ;)

Zadanie 6702 (rozwiązane)

Wykonaj dzielenie,.Odpowiedz podaj w najprostszej postaci.
a) (2)franc(x+4):10\franc(3x+12)

Zadanie 6701 (rozwiązane)

zad.5
Dwaj rowerzyści wyjechali równocześnie na trasę długości 36 km.Predkość pierwszego rowerzysty była o 6km\h większa niż prędkość drugiego,więc pokonał on trasę w czasie o godzinę krótszym niż drugi
Oblicz średnia prędkośc obu rowerzystów.

Zadanie 6683 (rozwiązane)

Wykaż, że jeśli x^2+y^2=2 i x+y=2, to x=y=1

W odpowiedziach jest napisane, że po wyznaczeniu y z drugiego równania i podstawieniu zależność do pierwszego równania otrzymujemy x^2+(2-x)^2=2, stąd 2x^2-4x+4-2=0, więc (x-1)^2=0. Z tego wynika, że x=1, oraz y=2-1=1.

Nie rozumiem momentu od (x-1)^2=0, skąd to się wzięło?
Z góry dziękuje za pomoc! :D

Zadanie 6529 (rozwiązane)

Stosując wzór skróconego mnożenia, wykonaj potęgowanie : 8x^{3}-27=

Zadanie 6528 (rozwiązane)

Stosując wzór skróconego mnożenia, wykonaj potęgowanie: 8x^{3}+27=

Zadanie 6527 (rozwiązane)

Stosując wzór skróconego mnożenia ,wykonaj potęgowanie : (2x+3)^{3} =

Zadanie 6526 (rozwiązane)

Stosując wzór skróconego mnożenia ,wykonaj potęgowanie: (a+b+1)^{2}=

Zadanie 6426 (rozwiązane)

\frac{5x-6}{6-x} < i równy \frac{4x+7}{2}

Zadanie 6382 (rozwiązane)

Funkcja f  x=3m−4x5 jest rosnąca. Oznacza to, że?


Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6376 (rozwiązane)

rozwiaz rownanie+

1+9x do kwadratu + 6x = 0

Zadanie 6122 (rozwiązane)

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 13 a jedna z przyprostokątnych ma długość 12. Oblicz tg kąta ostrego leżącego naprzeciw krótszej przyprostokątnej.

Zadanie 5879 (rozwiązane)

(x-1)(xa^2+1)(x+1)

Zadanie 5830 (rozwiązane)

Zapisz w postaci iloczynu wyrażenie :
x^{2} - 1

Zadanie 5783 (rozwiązane)

(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)

Zadanie 5782 (rozwiązane)

56×34

Zadanie 5668 (rozwiązane)

Zadanie 1
Rozwiąż nierówność: -20x^{2} - x + 1 > 0

Zadanie 2
Rozwiąż równanie: x^{3} + 5x^{2} - 9x - 45 = 0

Zadanie 3
W czasie wakacji Marcin przejechał rowerem ze stała prędkością odległość z miasteczka A do B liczącą 120 km. Gdyby jechał ze średnia prędkością o 5 km/godz. większa, to przejechałby to odległość w czasie o 2 godziny krótszym. Wyznacz średnia rzeczywista prędkość Marcina i rzeczywisty czas przejazdu.

Zadanie 4
Średnia arytmetyczna liczb: -2, 2, 4, 6, 8, x jest równa 5. Wyznacz liczbę x.

Zadanie 5
Rzucamy dwa razy symetryczną , sześcienną kostką , której jedna ściana ma jedno oczko, dwie ściany maj po dwa oczka i trzy ściany maj po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo
zdarzenia: liczby oczek otrzymane w obu rzutach różni się o 1.

Zadanie 5340 (rozwiązane)

ZAD.1. str 270
Janek ma w tym semestrze następujące oceny z matematyki: 5, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 3.
a). Oblicz œśrednią ocen Janka z matematyki.
b). Wyznacz medianę i dominantę ocen Janka.

Zadanie 5304 (rozwiązane)

zad 1 str 202
wykonaj działania stosujac wzory skruconego mnożenia
(3a-2)^2 =
(2-3y)^2 =
(2x-3)(2x+3)=
(a-1)^3 =
(3a+2b)^3 =
(-a+b)^2 =
(k/2 - m/2 )^2 =
(p+2)^3 =

Zadanie 5303 (rozwiązane)

zad 1 str 202
wykonaj działania stosujac wzory skruconego mnożenia
(a-5)^2 =
(x+y)^3 =
(a+ 1/2)^2 =
(x+ 1/2)2 =
a^2 -7=
(2c-1)^3 =
(-x-y)^2 =
(-4a+2)(4a+2)=

Zadanie 5302 (rozwiązane)

zad 8 str 203
Oblicz wartość liczbową wyrażenia
A) (x+y)^2 -(x-y)^2 dla x=0,8 i y=-1,2
B) (x+14)^3 -(x-1)^3 +x(x^2 -1) dla x= -3/4

Zadanie 5301 (rozwiązane)

zad 3 str 203
doprowadź do najprostszej postaci (a+1)^2 - (a-2)(a+2)-3(a-1)^2

Zadanie 5008 (rozwiązane)

( \frac{a-b}{a+b} + \frac{a+b}{a-b} ) ( \frac{a^{2} +b^{2}}{2ab} + 1 ) \frac{ab}{a^{2}+b^{2 }

Zadanie 4980 (rozwiązane)

oblicz wartosc wyrazenia dla a=3/4 i b=8/9
ab do -1
----------------
b do 2- a do -2Zadanie 4864 (rozwiązane)

rozwiaz rownanie
(3-x)^{2}-(x+\dfrac{1}{3})^{2}=\dfrac{2}{9}
4(\dfrac{1}{2}x-3)^{2}=(2-x)^{2}
(6+\dfrac{1}{3}x)(-\dfrac{1}{3}x+6)+(\dfrac{1}{3}x-4)^{2}=4
(-4x-3)(4x-3)+8(1-\sqrt{2}x)^{2}=1
2 4 5