Wybierz dział:

Zadanie 2680 (rozwiązane)

(3x+2)^{2}-2(x-3)(x+3)=2x

Jeśli byłaby taka możliwość prosiłabym o całe rozwiązanie.
Z góry dziękuję ;)

Zadanie 2604 (rozwiązane)

(2x-1)^{2}-3(x+2)(x-2)=5

Zadanie 2591 (rozwiązane)

(x-3)^{2} - 4(x-5)(x+5)=0

Zadanie 2527 (rozwiązane)

1. Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne:
a) ( \sqrt{3} + 2 ) ( 2\sqrt{3} - 3 ) =
b) ( 2\sqrt{a} - \sqrt{b} ) (-\sqrt{b} + 2\sqrt{a} ) =

Zadanie 2113 (rozwiązane)

droga z miasta A do miasta B ma długość 474 km.samochód jadący z miasta A do miasta B wyrusza godzinę póżniej niż samochód z miasta B do miasta A.Samochody te spotykają się w odległości 300km od miasta B.średnia prędkość samochodu,który wyjechał z miasta A,liczona od chwili wyjazdu z A do momentu spotkania,była o 17 km\h mniejsza od średniej prędkości drugiego samochodu liczonej od chwili wyjazdu z B do chwili spotkania.oblicz średnią prędkość każdego samochodu do chwili spotkania

Zadanie 1889 (rozwiązane)

Ciśnienie wody pod tłokiem pompy wynosi 400Pa. Jaką pracę należy wykonać przesuwając tłok o powierzchni 1dm2 na drodze 50cm?

Zadanie 1589 (rozwiązane)

Wskaż największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność:

x-\frac{2(x+1)}{3}>1+x

Zadanie 1587 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

a) \frac{9-x}{3}=\frac{x}{2}

b) (x=3)^{2}-1=x^{2}

c) 0=4 (10-5x) -3 (-3x-5)

d)4x^{2}-(1-2)^{2}+2x=11

e)Sx^{2}$-4x+25=0

Zadanie 1586

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb:

a) x=-2 y=1

b) x=1 y=2

{ 2\frac{1}{x}-\frac{+2}{y}=4
{ y+x=-1

Zadanie 1585 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność podwójną:

\frac{x+2}{2}<3x-1<\frac{x+4}{3}

Zadanie 1584 (rozwiązane)

Jakie liczby naturalne spełniają nierówność:

(x-4)^{2}-3(1-x)>(x-3)(x+3)+2

Zadanie 1580 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

2+(x-4)(x+4)=(x-1)^{2}

Zadanie 1579 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

(x+3)^{2}-1=x^{2}

Zadanie 1578 (rozwiązane)

określ czy równanie jest oznaczone, nieoznaczone czy sprzeczne:

(x-1)(x+1)=x^{2}

Zadanie 1577 (rozwiązane)

Określ czy równanie jest oznaczone nieoznaczone czy sprzeczne

\frac{3}{x-5}=6

Zadanie 1460 (rozwiązane)

po uproszczeniu wyrażenia oblicz: , gdzie X nie równa się 0
(3/X +X/3)^2 - (X/3 - 3/X)^2 = ?

Zadanie 1414 (rozwiązane)

Wyrażenie (1-2x)^2 - 3(x+\(2))(x-\(2)) , dla x =2 , przyjmuje: ?

Zadanie 1392 (rozwiązane)

\frac{(2n!)^{2}(2n+1)}{2(n+1)!(2n)!(n-1)!}

Zadanie 1391

\frac{(2n!)^{2}(2n+1)}{2(n+1)! (2n)! (n-1)! }

Zadanie 1341

wykaz rownosc 8/1+|sqrt}=2|sqrt}-2

Zadanie 1303 (rozwiązane)

jak uprościć i obliczyć to wyrażenie gdy x=-1 i y=2
2x(3x=5)(4y-6)-2(x=3y)

Zadanie 1255 (rozwiązane)

odczytaj z rownania srodek i promien okregu x2
+y2-2x+6y+6=O

Zadanie 1240 (rozwiązane)

przedstaw w postaci iloczynu:
9 + 3\sqrt{3}y - \sqrt{3}x - xy

Zadanie 1239 (rozwiązane)

przedstaw w postaci iloczynu:
x^{2} + 0,5xy - 2xy - y^{2}

Zadanie 1123 (rozwiązane)

stosujac wzor skroconego mnozenia uzasadnij ze a) liczba 25^2 - 19^2 jest podzielna przez 11 b) 63^2 - 58^3 jest podzielna przez 5 c) 9^16 - 7^16 jest podzielna przez 13
1 2 4