Wybierz dział:

Zadanie 7884 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność kwadratową bez obliczania delty
-6x^2+5x-1>0

Zadanie 7862 (rozwiązane)

Proszę o pomoc na jutro w rozwiązaniu zadania wzory skróconego mnożenia
1) (2x+4)^2 - (x-2)(x+2)
2) (3x-4)^2 + (x+1)(x-1)-(5x+2)^2
3) (x-10)(x+10)-(x-8)^2

Zadanie 7784 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność:

2|2-x|>/4

Zadanie 7783 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

2x^3 - x^2 + 18x - 9 =0

Zadanie 7782 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

\frac{x-1}{x-2} - \frac{x}{x-1} = 0

Zadanie 7781 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

(x- \sqrt{2} )(2 + \sqrt{2} ) =x

Zadanie 7780 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

(x-1)(x-2)=x

Zadanie 7779 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

4|x-3|+5=13

Zadanie 7778 (rozwiązane)

Uprość wyrażenie:

| \sqrt{2} -2 | - |2 - \sqrt{2} | =

Zadanie 7777 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie?

dla xe (-1,2)
2|x-3|-3|2-x|

Zadanie 7776 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie ?
dla -32|3-x|+|x+1|-3|x+3|-2|x-1|

Zadanie 7693 (rozwiązane)

Wykonaj działania i zredukuj wyrażenia podobne:
a) 5ab-(12ab-7b-9ab)-(-4b+3a)=
b) (9y+2x)(-x+y)=

Zadanie 7624

6:\frac{1}{3}-0,8:\frac{1,5}{\frac{3}{2}*0,4*\frac{50}{1\frac{1}{2}}+\frac{1}{4}$

Zadanie 7618 (rozwiązane)

Udowodnij, że jeżeli a + b = 1, to a^{2} + b^{2}\frac{1}{2}

Zadanie 7601 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:

Zadanie 7221 (rozwiązane)

Uzupełnij
(a + ... )^{2}= a^{2} + 10a+ 25
(a- ...)^{2}= a^{2} - 6a+ 9
... - 1= (3a-1) (3a+1)
(... + ...)^{3}= 8a^{3} + ... + ... + 27
(... - ...) (a^{2} + ... + 25) = a^{3} - 125
<br>(2x-1)^{3}
<br>(x+ \frac{1}{3})^{3}
<br>(...+1)^{3} = 27x^{3}$

Zadanie 7184 (rozwiązane)

PROSZĘ o POMOC 1.Zapisz w postaci sumy algebraicznej. a) (√5x+2)² b) (5+√3x)² c) (0,2x+√7) (0,2x-√7) d) (√7x-0,3) (√7x+0,3) 2.Uprość wyrażenie (2a+3)²-3(a+3) (a-3) , a następnie oblicz jego warość dla a=-√2 3.Oblicz (√5-3)²-(2√5-3)²+(4-√5) (4+√5) 4. Uzasadnij że liczba (√6-2√5-√6+2√5)² jest liczbą naturalną

Zadanie 7171 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian na czynniki (wzory skróconego mnożenia) i napisz co sie z czego wzięło.
a) (3x+1)²-x²
b) (x-1)²-(x+1)²
c) (2x+1)²-2(2x+1)+1

Zadanie 7160 (rozwiązane)

4x^-20x+5=-20

Zadanie 6940 (rozwiązane)

Wskaż wyrażenie równe wyrażeniu (2a + b) (a - b) - 3a(a + b) + 4ab

Zadanie 6939 (rozwiązane)

Wskaż wyrażenie równe wyrażeniu 3(x - 2) - [2(3x - 1) - 3]

A) -1 -3x B) -3x C) 1 - 3x D) 2x - 1

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6906

Rozwiąż równanie:

\frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} = \frac{2x+13}{x+1}

Zadanie 6798 (rozwiązane)

zadanie 2. Wyznacz iloczyn korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
a) (x+9)(x-9)
b) (1/2+6)(6-1/2x)

Zadanie 6778 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie zadania krok po kroku

a) 12 3/4 - 5 5/6 =
b) - 3 3/ 4 - 6 1/8 =
c) - 2 4/13 + 4 27 / 39 =
d) -9,28 + (-7,41) =
e) 3 1/8 * ( - 3 1/5) =
f) ( - 8,45) * 2,1 =
g) 1,5 - 2 1/2 : (-2) - 3 =


Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Zadanie 6765 (rozwiązane)

BŁAGAM POMÓŻCIE NA JUTRO MUSZE TO MIEĆ !!!
Suma kwadratów dwóch liczb jest równa 72, a kwadrat ich różnicy wynosi 56.
Oblicz iloczyn tych liczb.
« 1 3 4 5