Wybierz dział:

Zadanie 29
Premium

Wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że jej wykres przecina oś OY w punkcie P=(0,5) oraz jest prostopadły do prostej y=-\cfrac{1}{5}x-3. Sporządź wykres tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1772

Rozwiąż graficznie układ równań:

\left\{\begin{matrix}-2x-y=-5\\x-y=1\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 711

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x-3)+\cfrac{1}{3}(3-15x)=2x+5?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 666
Premium

Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji f(x)=(m-9)x+2. Wynika stąd, że:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1074

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} x-6y=-22 \\  2x+3y= 16 \end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 364

Iloczyn pewnych liczb wynosi 10, a ich różnica jest równa 3. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 253
Premium

Wyznacz dziedzinę funkcji liniowej f(x) = -7x-3, której zbiorem wartości jest przedział (15, 21).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 667

Funkcja f określona jest wzorem:

f(x)=\left\{\begin{matrix}-2x+4&x<5\\ x-11&x\geq 5\end{matrix}\right.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 114

Wyznacz wzór funkcji liniowej przedstawionej na rysunku:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1981

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12 jest liczba

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 874
Premium

Dla jakich wartości parametru m funkcja o równaniu y=(2m-7)x+45 jest stała?

Zobacz rozwiązanie
1 2 4 »