Wybierz dział:

Zadanie 3

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{5}{9}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{2}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1676

Wskaż do którego przedziału należy liczba \cfrac{\sqrt{2}}{2}-2\pi.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 63
Premium

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 65

Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste x takie, że:

  \left(\cfrac{1}{x}+3\right) \in (13,18].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1859

Wykonaj działania.

a) \cfrac{2}{a}+\cfrac{5a}{b}-\cfrac{2c}{ab}

b) \cfrac{a+b}{ac}+\cfrac{a-b}{ab}

c) \cfrac{2ab}{3}+\cfrac{bc}{a}-\cfrac{ac}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1691

Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1857

Oblicz -\cfrac{1}{3}+\cfrac{11}{6}* 4 :4-\cfrac{5}{3}:\left(\cfrac{1}{4}-\cfrac{3}{7}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1858

Oblicz \left(\cfrac{13}{3}* \cfrac{2}{5} * 0,5\right):\left(1,4 * \cfrac{3}{7}-8\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1694

Wynikiem działania (2^2* 2: 2-2)* \sqrt[3]{8} jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1688

Jeżeli p=\cfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}, to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 624
Premium

Liczbę -0,87 zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku. Błąd bezwzględny tego przybliżenia to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1697
Premium

Wynikiem działania (4-12-3+2^2* (\sqrt{4}-2\sqrt{25}:\sqrt{36})) jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 394
Premium

Dana jest liczba -2,345. Zaokrąglij tą liczbę do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 613

Ułamek \cfrac{6}{7} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do czwartego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 614

Ułamek \cfrac{3}{11} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do drugiego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 617

Liczba 0,375  zapisana w postaci ułamka zwykłego to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 64

Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste x takie, że:

3x+5 \in [3,9].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{3}{5}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{4}{5}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1681
Premium

Podaj przykład liczb całkowitych a i b spełniających nierówność

\cfrac{1}{\sqrt{3}}<\cfrac{a}{b}<\cfrac{1}{\sqrt{2}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1701
Premium

Oblicz 1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}}.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3