1. Ciąg arytmetyczny
  2. Ciąg geometryczny
  3. Obliczanie wartości na podstawie wzoru ogólnego ciągu
  4. Wzór rekurencyjny ciągu
Drukuj

Przykładowe zadania z ciągów liczbowych

Ciągi liczbowe mogą być różnorakie. Jedne dadzą się opisać konkretnymi wzorami jak np ciąg rytmetyczny czy ciąg geometryczny. Inne są bardziej przypadkowe i trudno dopatrzeć się zależności pomiędzy kolejnymi ich wyrazami. 

Poniżej prezentujemy przykładowe zadania z ciągów. Jeżeli interesuje Cię konkretne zagadnienie to zajrzyj głębiej w dodatkowe tematy. 


Zadanie 1

Dany jest ciąg (a_n) określony wzorem a_n = \cfrac{5 - 2n}{6} dla n \ge 1. Ciąg ten jest:

Rozwiązanie video

Zadanie 2

Ile wyrazów ujemnych ma ciąg (a_n) określony wzorem a_n=n^2-11n+24 dla n \geq 1?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Premium

Ile wyrazów ciągu (b_n) o wyrazie ogólnym b_n=5n^2+6n-1 jest mniejszych od 60?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Premium

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 51.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Premium

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym a_n=n^2+6n. Różnica między dwoma kolejnymi wyrazami tego ciągu wyrażona jest wzorem:

Zobacz rozwiązanie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz