1. Ciąg arytmetyczny
  2. Ciąg geometryczny
  3. Obliczanie wartości na podstawie wzoru ogólnego ciągu
  4. Wzór rekurencyjny ciągu

Zadanie 1

Dany jest ciąg (a_n) określony wzorem a_n = \cfrac{5 - 2n}{6} dla n \ge 1. Ciąg ten jest:

Rozwiązanie video