Drukuj

Wzór na obwód równoległoboku

Obwód równoległoboku o bokach dłogości a, \ b wyraża się wzorem

Obw = 2a + 2b

Jak w każdej innej figurze płaskiej musimy po prostu zsumować długośći wszystkich boków. W tym wypadku mamy dwie pary boków jednakowej długości stąd wzór wygląda tak, tak a nie inaczej. 


Przykład 1

Oblicz obwód równoległoboku, którego jeden bok ma długość 4 cm, a drugi 3 cm. 

Korzystając z wzoru na obwód równoległoboku możemy podstawić: 

Obw = 2a + 2b = 2 * 4 + 2 * 3 = 14 cm

Odpowiedź: Obwód równoległoboku wynosi 14 cm. 

Przykład 2

Oblicz obwód równoległoboku, którego jeden bok ma długość 4cm, a drugi jest od niego dwa razy dłuższy. 

Musimy zacząć od wyliczenia długości drugiego boku. Wiemy, że jest on dwa razy dłuższy od pierwszego boku, czyli możemy zapisać: 

b = 2 * a = 2 * 4 = 8

Gdy mamy już długości obu boków możemy policzyć obwód równoległoboku.

Obw = 2a + 2b = 2 * 4 + 2 * 8 = 24 cm

Odpowiedź: Obwód równoległoboku wynosi 24 cm. Zadanie 1

Obwód równoległoboku ABCD wynosi 22. Trójkąt ABD jest równoramienny. \cos\alpha=\cfrac{3}{5}. Oblicz długości boków tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

W pewnym równoległoboku obwód i pole mają taką samą wartość. Wiadomo, że jedna z wysokości tego równoległoboku ma długość 10\ cm. Oblicz długość drugiej wysokości tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Premium

W pewnym równoległoboku obwód i pole mają taką samą wartość. Wiadomo, że jedna z wysokości tego równoległoboku ma długość 5\ cm. Oblicz długość drugiej wysokości tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz