1. Trójkąty
  2. Czworokąty
  3. Koło i okrąg
  4. Podobieństwo, własności figur podobnych
  5. Przykłady obliczania pól figur oraz obwodów z zastosowaniem trygonometrii
Drukuj