1. Podobieństwo, własności figur podobnych
  2. Przykłady obliczania pól figur oraz obwodów z zastosowaniem trygonometrii.
  3. Trójkąty
  4. Czworokąty
  5. Koło i okrąg