1. Kwadrat
  2. Prostokąt
  3. Równoległobok
  4. Trapez
  5. Romb
  6. Czworokąty wpisane w okrąg
  7. Czworokąty opisane na okręgu
Drukuj

Co to jest czworokąt?

Czworokąt to figura płaska, która ma 4 boki i cztery kąty wewnętrzne.

gdzie:

a, b, c, d - to boki czworokąta
E, F, G, H - to wierzchołki czworokąta
\alpha, \beta, \gamma, \delta - to kąty wewnętrzne czworokąta

Kąty w czworokącie

W każdym czworokącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni.

\alpha + \beta + \gamma = \delta = 60^{\circ}

Czworokąt wypukły

Najpierw wyjaśnimy co to jest kąt wklęsły i kąt wypukły.
Kąt wypukły to kąt którego miara jest pomiędzy 0 a 180 stopni.

Kąt wklęsły to kąt, którego miara jest większa od 180, ale mniejsza od 360 stopni.

Czworokąt wypukły to taki czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami wypukłymi.

Czworokąt wklęsły

Czworokąt wklęsły to taki czworokąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest wklęsły.

Zadanie 1
Premium

 Udowodnij, że jeżeli w pewnym czworokącie przekątne przecinają się na połowy, to jest on równoległobokiem.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz