1. Pole koła, długość okręgu, wycinek koła.
  2. Wzajemne położenie prostej i okręgu
  3. Kąty w okręgu
  4. Styczne i sieczne.

Zadanie 1

W okręgu o promieniu 10 poprowadzono dwie równoległe cięciwy o długościach 12 i 16. Oblicz odległość między tymi cięciwami.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Oblicz długość odcinka AM i MK, jeżeli czworokąt ABCD jest kwadratem o boku długości \sqrt{5}. Punkt K jest środkiem boku CD.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Oblicz długość odcinka |PC| jeżeli wiadomo, że |AB|=2|CD| oraz |BP|+2=|CP| oraz promień okręgu wynosi 10.

Zobacz rozwiązanie