Drukuj

Liczba Pi

Jest to jedna z najpopularniejszych stałych w matematyce. Zapisujemy ją jako: 

\Huge \pi

Wartość liczby Pi wynosi z dokładnością do 60 miejsca po przecinku:

\pi \approx 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944...

W praktyce, gdy rozwiązujemy zadania np. dotyczące obliczania pola koła lub jego obwodu to nie musimy podstawiać wartości dokładnej za \pi, ale możemy pozostawić zapis np 9 \pi

Przypadek kiedy za liczbę Pi chcemy podstawić jej przybliżoną wartość zachodzi wtedy, gdy musimy oszacować wartość liczby, aby porównać ją z inną. Wówczas najczęściej dla uproszczenia za liczbę pi podstawiamy 3.14, na przykład: 

9\pi \approx 9 * 3.14 = 28,26

Czym jest liczba Pi?

Już w starożytności podejrzewano, że średnica i obwód koła mają ze sobą coś wspólnego. Liczba Pi (\pi) wyraża stosunek długości okręgu do długości średnicy. Jest to wielkość stała dla każdego okręgu i jak wcześniej podawaliśmy wynosi w przybliżeniu 3.14. 

Od dawnych czasów próbowano na różne sposoby wyliczyć ten stosunek z lepszymi lub gorszymi przybliżeniami. Nawet w biblii przedstawiony jest ten stosunek - obwód jest trzykrotnością średnicy. 

W tym momencie wiemy, że jest to liczba niewymierna, której nie da się przedstawić w postaci ułamka zwykłego i która ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. 


Dzień liczby PI

Na całym świecie obchodzony jest dzień liczby Pi, który przypada 14 marca - 3.14

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz