Drukuj

Średnica

Średnicą nazywamy odcinek łączący dwa punkty okręgu, przechodzący przez środek tego okręgu.


Długość średnicy w tym wypadku do długość odcinka |AB|.

W każdym okręgu możemy wyznaczyć nieskończenie wiele średnic. Wszystkie będą miały jednakową długość.

Długość średnicy jest równa podwójnej długości promienia okręgu. Jak pewno zauważyłeś średnica to po prostu dwa promienie tego okręgu. Zadanie 1

Dane są punkty o współrzędnych A=(-2, 5) oraz B=(4,-1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Premium

Średnica okręgu ma długość 20. Oblicz długość cięciwy równoległej do średnicy, odległej od niej o 8 .

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz