Drukuj

Wzór na pole prostokąta

Pole prostokąta o bokach a,\ b wyraża się wzorem

P = a * b

Przykład 1

Oblicz pole prostokąta o bokach 3 i 4 cm.

Gdy mamy dane długości obu boków prostokąta to możemy od razu podstawić do wzoru i otrzymamy: 

P = a * b = 3 * 4 = 12 cm^2

Przykład 2

Oblicz pole prostokąta, którego jeden z boków wynosi 5, a drugi jest dłuższy o 40%. 

Najpierw musismy obliczyć długość drugiego boku. Z treści zadania wiemy, że:

 a = 5

 b = a + a * 40%

 b = a + 0,4a  = 1,4a = 1,4 * 5 = 7

Teraz możemy już podstawić do wzoru na pole prostokąta:

 P = 5 * 7 = 35 cm^2


Zadanie 1

W pewnym prostokącie różnica między długością boków wynosi 3. Niech x oznacza długość krótszego boku. Funkcja, która opisuje pole tego prostokąta to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Premium

O ile procent zwiększy się pole prostokąta jeżeli każdy z jego boków wydłużymy o 20 \%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Stosunek boków pewnego prostokąta wynosi 9:1. Jeżeli pole tego prostokąta jest równe 36 to długości boków prostokąta wynoszą:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Premium

Stosunek boków pewnego prostokąta wynosi 3:1. Jeżeli pole tego prostokąta jest równe 48 to długości boków prostokąta wynoszą:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Premium

Dany jest prostokąt. Zwiększamy długość krótszego boku o 20\%, a długość dłuższego boku zmniejszamy o 25\%.

Oblicz:

a) o ile procent zmniejszy się pole prostokąta.

b) początkowe długości boków prostokąta jeżeli wiadomo, że obwód zmniejszonego prostokąta wynosi 90\ cm, a stosunek boków w zmniejszonym prostokącie wynosi 2:1.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6
Premium

W prostokącie połączono środki sąsiednich boków i powstał w ten sposób czworokąt. Stosunek pola prostokąta do pola tego czworokąta wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7
Premium

Pole prostokąta ABCD wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz