Drukuj

Proste prostopadłe

Twierdzenie: Warunek prostopadłości prostych w postaci kierunkowej

Jeżeli mamy dane dwie proste w postaci kierunkowej:

k: y=a_1x+b_1

l: y=a_2x+b_2

to te dwie proste są prostopadłe jeżeli jest spełniony warunek:

\Large a_1 * a_2=-1

Przykład

Sprawdź czy proste m: y=4x+5 i n: y=-\cfrac{1}{4}x+24 są prostopadłe.

Zgodnie z powyższym, sprawdzamy warunek:

4* \left(-\cfrac{1}{4}\right)=-1

Zatem te proste są prostopadłe.

UWAGA!

Proste prostopadłe oznaczamy symbolem \perp.

Twierdzenie: Warunek prostopadłości prostych w postaci ogólnej

Jeżeli mamy dane dwie proste w postaci ogólnej:

k: A_1x+B_1y+C_1=0

l: A_2x+B_2y+C_2=0

to te dwie proste są prostopadłe jeżeli jest spełniony warunek:

\Large A_1A_2+B_1B_2=0

Przykład

Sprawdź czy proste m: 3x+5y+9=0 i n: 2x+5y+23=0 są prostopadłe.

Zgodnie z powyższym, sprawdzamy warunek:

3* 2+5 * 5=6+25=31 \neq 0

Zatem te proste nie są prostopadłe.

Dane są proste o równaniach: k: y=2x+7 l: x+2y-20=0 m: 3x+7y+2=0

Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych uzytkowników posiadających konto premium

Zadanie 1

Zbadaj czy proste k oraz l są prostopadłe:

k: y=4x+3

l: y=-\cfrac{1}{4}x+5

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=-\cfrac{1}{2}x+8 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Dane są punkty A=(2,-3),\ B=(3,-1),\ C=(5,-7). Prosta k przechodzi przez punkty B,\ C. Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej k, przechodzącej przez punkt A.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Znajdź równanie prostej, przechodzącej przez punkt P = (3,7), prostopadłej do prostej y= -\cfrac{1}{3}x+8.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(5,1) . Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(2,8) . Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

Prosta l ma równanie y=5x+3. Prosta k jest do niej prostopadła oraz przechodzi przez punkt  P=(0,6). Wskaż równanie prostej k:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

Dana jest prosta o równaniu k: 2x+3y-7=0. Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej k przechodzącej przez punkt (2,1).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9
Premium

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(7,2) . Wyznacz równanie symetralnej tego odcinka.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 10
Premium

Wiadomo, że prosta k jest prostopadła do prostej l. Współczynnik kierunkowy prostej l to -\cfrac{1}{3} oraz przecina oś OY w punkcie B=(0,2). Prosta k przechodzi przez punkt A=(1,8). Znajdź równania kierunkowe obu prostych.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz