1. Układ współrzędnych
 2. Postać ogólna i postać kierunkowa prostej
 3. Środek odcinka
 4. Długość odcinka
 5. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
 6. Wyznaczanie równania prostej znając jej współczynnik kierunkowy
 7. Odległość punktu od prostej
 8. Równanie okręgu
 9. Nierówność koła na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 10. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 11. Wzajemne położenie prostej i okręgu
 12. Interpretacja nierówności liniowych na płaszczyźnie
 13. Wektory - definicja i działania na wektorach
 14. Przesunięcie wykresu funkcji o wektor
 15. Przykłady zadań związanych z figurami na płaszczyźnie kartezjańskiej.
Drukuj