1. Układ współrzędnych.
  2. Prosta na płaszczyźnie kartezjańskiej
  3. Równanie okręgu na płaszczyźnie kartezjańskiej.
  4. Nierówność koła na płaszczyźnie kartezjańskiej.
  5. Prosta i punkt.
  6. Wektory - definicja i działania na wektorach.
  7. Wektory i wykresy funkcji.
  8. Wzajemne położenie dwóch okręgów.
  9. Wzajemne położenie prostej i okręgu.
  10. Interpretacja nierówności liniowych na płaszczyźnie.