Drukuj

Wzór na środek odcinka

Środek odcinka o punktach końcowych A=(x_a,y_a)B=(x_b,y_b) obliczamy ze wzoru

S=\left(\cfrac{x_a+x_b}{2} ,\cfrac{y_a+y_b}{2}\right)

Przykład

Wyznacz środek odcinka AB zaznaczonego na poniższym rysunku:

środek odcinka

Najpierw odczytujemy współrzędne punktów:

A=(-2,-1)

B=(4,3)

Obliczamy środek odcinka:

S=\left(\cfrac{-2+4}{2} ,\cfrac{-1+3}{2}\right)=(1,1)


Zadanie 1

Środek odcinka AB, gdy A=(2,4) oraz B=(8,0) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Punkt A=(2,7) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt S=(1,3) jest punktem przecięcia przekątnych tego kwadratu. Zatem wierzchołek C ma współrzędne:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(5,1) . Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(2,8) . Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Dane są punkty A=(6,4) i B=(2,-8). Odcinek AB jest średnicą okręgu O. Środek tego okręgu znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Wyznacz równanie prostej, jeżeli wiadomo, że jej wykres przechodzi przez punkt A=(5,3), oraz przez punkt B, będący środkiem odcinka CD, gdzie C=(2,7), D=(4,1).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

Punkty  A=(1,5) oraz   C=(-2,6) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Środek okręgu opisanego na tym prostokącie znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

Dany jest punkt A=(-18, 10). Prosta o równaniu y=3x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz