Drukuj

Wyznaczanie równania prostej znając jej współczynnik kierunkowy

Inny przypadek wyznaczania równania prostej lub funkcji liniowej zachodzi wtedy gdy znamy współczynnik kierunkowy prostej (liczbę stojącą przy niewiadomej x) lub kąt nachylenia prostej do osi OX.

Zobaczmy jak wygląda to na przykładach

Przykład

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(4,5) jeżeli wiadomo, że współczynnik kierunkowy tej prostej wynosi 5.

Równanie ogólne prostej to y=ax+b. Z treści zadania wiemy, że współczynnik kierunkowy szukanej prostej to 5, zatem równanie tej prostej to:

y=5x+b

Podstawiając do tego równania współrzędne punktu P=(4,5) przez który przechodzi ta prosta, obliczymy współczynnik b. Za x podstawiamy pierwszą współrzędna punktu P, za y drugą współrzędną punktu P. 

5=5 * 4+b

5=20+b

b=5-20=-15

Zatem równanie szukanej prostej to:

y=5x-15

Przykład

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(3,2) jeżeli wiadomo że prosta ta jest nachylona do osi OX pod kątem 45^{\circ}.

W tym zadaniu nie mamy wprost danego współczynnika kierunkowego prostej. Ale przypomnijmy, że:

a=\tan\alpha

gdzie \alpha to kąt nachylenia prostej do osi OX. Z tej zależności obliczamy a:

a=\tan45^{\circ}=1

Zatem równanie szukanej prostej przyjmuje postać:

y=x+b

Podstawiając współrzędne punktu P=(3,2) obliczamy współczynnik b:

2=3+b

b=2-3=-1

Zatem równanie szukanej prostej to:

y=x-1


Zadanie 1

Znajdź równanie kierunkowe prostej przechodzącej przez punkt A=(-1,6), jeżeli wiadomo, że współczynnik kierunkowy tej prostej to liczba -2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Znajdź równanie kierunkowe prostej przechodzącej przez punkty P=(4,6), jeżeli wiadomo, że współczynnik kierunkowy tej prostej to liczba \cfrac{1}{4}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Prosta k jest nachylona do osi OX pod kątem 60^{\circ} i przechodzi przez punkt P=(\sqrt{3},6). Wskaż równanie tej prostej:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Premium

Wiadomo, że prosta k jest prostopadła do prostej l. Współczynnik kierunkowy prostej l to -\cfrac{1}{3} oraz przecina oś OY w punkcie B=(0,2). Prosta k przechodzi przez punkt A=(1,8). Znajdź równania kierunkowe obu prostych.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Premium

Dane są punkty A=(2,5) i B=(6,k). Wyznacz wartość parametru k tak, aby prosta przechodząca przez punkty A i B była nachylona do osi OX pod kątem 45^{\circ}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6
Premium

Wyznacz równanie prostej w postaci kierunkowej, równoległej do prostej l: 3x+6y-1=0 i  przechodzącej przez środek okręgu o równaniu (x+1)^2+(y-4)^2=9.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz