1. Funkcja liniowa - wzór i własności
  2. Wykres funkcji liniowej
  3. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników.
  4. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą graficzną oraz wyznacznikową.

Zadanie 1

Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że jej miejscem zerowym jest x=2, oraz jej wykres przechodzi przez punkt P=(3,3)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że jej wykres przecina oś OY w punkcie P=(0,5) oraz jest prostopadły do prostej y=-\cfrac{1}{5}x-3. Sporządź wykres tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Oblicz miejsca zerowe funkcji:

f(x)=\left\{\begin{matrix}-3x-6& dla\ x \geq -3 \\ x+7& dla\ x<-3\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Wyznacz punkt przecięcia się wykresów funkcji y=2x+3 oraz y=-3x-2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Wyznacz zbiór wartości funkcji liniowej y=6x+9, gdy argumenty tej funkcji należą do przedziału [4, 7).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Kamil kupił dwa razy więcej długopisów niż zeszytów. Cena jednego długopisu to 1,20\ zl, a cena jednego zeszytu to 2,30\ zl. Ile długopisów i ile zeszytów kupił Kamil, jeżeli za wszystko zapłacił 23,50\ zl?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

Zaznacz prawdziwe zdanie.

Zobacz rozwiązanie