1. Funkcja liniowa - wzór i własności
  2. Wykres funkcji liniowej
  3. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników.
  4. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą graficzną oraz wyznacznikową.

Zadanie 1

Funkcja liniowa f określona jest wzorem 

 f(x) = \cfrac{1}{3}x - 1

 dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe:

Rozwiązanie video