Drukuj

Wzór na deltę

Delta \Delta inaczej wyróżnik trójmianu kwadratowego.

Mając funkcję kwadratową postaci: 

f(x) = ax^2 + bx + c

gdzie: a, b, c są współczynnikami funkcji kwadratowej i a \ne 0

Wzór na deltę wygląda następująco:

\Delta = b^2 - 4ac

Znając wartość delty możemy obliczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej lub wierzchołek paraboli.

Przykład 1

Oblicz deltę dla funkcji o wzorze f(x) = 4x^2 - 5x + 2

Korzystamy z wzoru na deltę i obliczamy wartość wyróżnika: 

\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4* 4 * 2 = 25 - 32 = -7


Przykład 2

Oblicz wartość delty dla funkcji kwadratowej  f(x) = 3x^2 - 7x - 2

Korzystamy z wzoru na deltę i obliczamy wartość wyróżnika: 

\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4* 3 * (-2) = 49 + 24 = 73


Przykład 3

Oblicz wartość delty dla funkcji f(x) = 3x^2 + 5x

Korzystamy z wzoru na deltę i obliczamy wartość wyróżnika: 

\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4* 3 * 0 = 25


Zadanie 1

Wskaż liczbę rozwiązań równania x^2-4x+9=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wyznacz dla jakich argumentów funkcja dana wzorem f(x)=x^2+6x+5 przyjmuje wartość 21.

Zobacz rozwiązanie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz