1. Nierówności kwadratowe dla a>0
 2. Nierówności kwadratowe dla a<0
 3. Funkcja kwadratowa - podstawowe pojęcia.
 4. Parabola, wierzchołek paraboli, zbiór wartości funkcji kwadratowej.
 5. Przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej.
 6. Sporządzanie wykresu funkcji kwadratowej.
 7. Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
 8. Wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
 9. Wzory Viete'a
 10. Równania kwadratowe z parametrem.
 11. Nierówności kwadratowe z parametrem.
 12. Równanie kwadratowe

Zadanie 1

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem

f(x) = -2(x+3)(x-5)

Liczby x_1 i x_2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

Rozwiązanie video

Zadanie 2

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = x^2 - 6x -3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych: 

Rozwiązanie video