1. Nierówności kwadratowe dla a>0
 2. Nierówności kwadratowe dla a<0
 3. Funkcja kwadratowa - podstawowe pojęcia.
 4. Parabola, wierzchołek paraboli, zbiór wartości funkcji kwadratowej.
 5. Przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej.
 6. Sporządzanie wykresu funkcji kwadratowej.
 7. Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
 8. Wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
 9. Wzory Viete'a
 10. Równania kwadratowe z parametrem.
 11. Nierówności kwadratowe z parametrem.
 12. Równanie kwadratowe

Zadanie 1

Znajdź liczby całkowite, będące rozwiązaniem układu:

\left\{\begin{matrix} x-y =4\\ x^2+2y^2=76 \end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Iloczyn cyfr pewnej dodatniej liczby dwucyfrowej to 6, natomiast różnica cyfry dziesiątek i jedności to 1. Jaka to liczba?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Dana jest funkcja f(x)=x^2-6x+13. Wyznacz wzór funkcji g powstałej w wyniku przesunięcia funkcji f o wektor \vec{u}=[-1,-1], a następnie znajdź punkt przecięcia się obu wykresów funkcji.

Zobacz rozwiązanie