1. Postać ogólna funkcji kwadratowej
  2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej
  3. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej
Drukuj

Postacie funkcji kwadratowej

Funkcję kwadratową możemy zapisać na wiele sposobów:

f(x) = x^2 + 5x -6

f(x)=(x+6)(x-1)

 f(x) = \left(x+\cfrac{5}{2}\right)^2 - \cfrac{49}{4}

f(x) = x^2 + 5(x + 2) -16

 f(x) = x(x+5) - 6

Wszystkie powyższe wzory funkcji przedstawiają dokładnie tę samą funkcję kwadratową. Dzięki różnym zapisom możemy ze konkretnego sposobu przedstawienia funkcji odczytać o niej dodatkowe informacje, bez wykonywania żadnych obliczeń. 

Np. z postaci iloczynowej funkcji kwadratowej możemy odczytać jej miejsca zerowe, a z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej możemy odczytać współrzędne wierzchołka paraboli


Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz