Wybierz dział:

Zadanie 7599

Naszkicuj wykresy funkcji:
a) y= arctgx - \frac{ \pi }{2}
b)y= arcctg (x- 2) - \pi

Zadanie 7346 (rozwiązane)

Ile ekstremum ma funkcja f(x)= 9x^{4}+12x^{3}

Zadanie 7256

Wyznaczyć dziedzinę oraz ekstrema danej funkcji:
f(x)=\frac{(x+2)}{e^x}

Zadanie 7246

Zbadaj przebieg zmienności i narysuj wykres funkcji

Zadanie 7118

Zbadaj i narysuj
a) f(x)=x*e^(-x)
b) f(x)=/frac{x}{lnx}=(x+2)ee^(/frac{1}{x})$

Zadanie 7116

Dla jakiego a funkcja

f(x)\left\{\begin{matrix}ax\ dla\: x\geq -1\\
x^{3}-1\ dla\: x < 1
\end{matrix}\right.

jest cągła? + rysunek

Zadanie 6657

Pomożecie?

Zadanie 6656

Pomoże ktoś? :)

Zadanie 6655

Pomoże ktoś? :)

Zadanie 6654

Mam problem z tym zadaniem, pomógłby ktoś?

Zadanie 6643

Zbadaj zbieżność jednostajną ciągu funkcyjnego

f_{n} (x) = \frac{n^{3}x}{n^{3}x + 1}

x\in\langle0;+\infty)

Zadanie 6402 (rozwiązane)

Sprawdź czy funkcja f(x,y)=x^3+y^2-6xy-48x-8 ma ekstremę lokalną w punkcie P=(8,24)

Zadanie 5669 (rozwiązane)f(x)=x/e^x

i tu trzeba opisac przebieg tej funkcji, pomoze ktos?

Zadanie 5624 (rozwiązane)

Wyznacz boki prostokąta o polu S tak, by jego obwód był najmniejszy.

Zadanie 5616

Wyznacz wszystkie asymptoty funkcji f(x)=\frac{a^{4}+1 } {a^{2}}

Zadanie 5615

Wyznacz wszystkie asymptoty funkcji f(x)= \frac{2x+1}{3-x}

Zadanie 3969

g(x)=\frac{log(9x^3-6x^2+x)}{\sgrt{5x^3+4x^2-11x+2}} wyznacz wartość funkcji

Zadanie 3968

y=\ln(1-I\frac{x^2-5x+3}{x^2-1}I) wyznacz zbiór wartości funkcji