1. Pole koła, długość okręgu, wycinek koła.
 2. Wzajemne położenie prostej i okręgu
 3. Kąty w okręgu
 4. Podobieństwo, własności figur podobnych
 5. Podobieństwo trójkątów.
 6. Przykłady obliczania pól figur oraz obwodów z zastosowaniem trygonometrii.
 7. Kwadrat
 8. Prostokąt
 9. Trójkąt
 10. Trójkąt prostokątny
 11. Trójkąt równoboczny
 12. Romb
 13. Trapez
 14. Równoległobok
 15. Twiedzenie sinusów i cosinusów.
 16. Styczne i sieczne.
 17. Czworokąty wpisane w okrąg.
 18. Czworokąty opisane na okręgu.
 19. Twierdzenie Talesa