1. Definicja i własności funkcji.
  2. Granice funkcji.
  3. Ciągłość funkcji.
  4. Własności funkcji c.d.
  5. Funkcje wymierne
Drukuj