Drukuj

Co to jest liczba całkowita?

Definicja:  Liczby całkowite

\mathbb{C}=\{0,1,-1,2,-2,3,-3,...\}

Zbiór liczb całkowitych oznaczamy przez \mathbb{C}.

Liczby całkowite są rozszerzeniem liczb naturalnych. Tzn. do zbioru tych liczb dodajemy jeszcze ich wszystkie liczby przeciwne (czyli te z minusami) oraz zero. Aby doprecyzować: zero jest dodawane tutaj w przypadku gdy zakładamy że nie jest ono częścią zbioru liczb naturalnych. W przeciwnym wypadku aby ze zbioru liczb naturalnych uzyskać zbiór liczb całkowitych wystarczy dodać wszystkie liczby od -1, -2 ... aż do minus nieskończoności. 

Uwaga! Niektórzy autorzy podręczników oznaczają zbiór liczb całkowitych poprzez \mathbb{Z}


Zadanie 1

Wskaż, który zbiór zawiera tylko liczby całkowite.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2


Wykres przedstawia wyniki sprawdzianu z matematyki uczniów klasy III B. Na podstawie danych zawartych na wykresie odpowiedz na pytania:

a) Ile jest dziewcząt w klasie III B?

b) Jaka jest różnica pomiędzy liczbą dziewcząt a chłopców w klasie III B?

c) Ile razy więcej uczniów klasy III B uzyskało ocenę dopuszczającą niż bardzo dobrą.

d) O ile więcej uczniów uzyskało ocenę dobrą niż celującą

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Podaj przykład liczb całkowitych a i b spełniających nierówność

 \cfrac{7}{11}<\cfrac{a}{b}<\cfrac{8}{11}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Premium

Podaj przykład liczb całkowitych a i b spełniających nierówność

\cfrac{1}{\sqrt{3}}<\cfrac{a}{b}<\cfrac{1}{\sqrt{2}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Premium

Dane są zbiory A=[-1,5)  oraz   B=[1,6). Wskaż zbiór zawierający wszystkie liczby całkowite należące do A\cap B.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz