Drukuj

Co to są liczby naturalne?

Są to te najbardziej naturane, używane przez ludzi liczby, które pozwalają określić ilość rzeczy. Nie mamy ilości ujemnych. Albo coś mamy, albo nie (czyli jest zero), dlatego w zbiorze liczb naturalnych nie ma żadnych liczb ujemnych. Jeszcze jedna ważna uwaga. Wśród matematyków wciąż istnieje spór czy do liczb naturalnych zaliczyć zero czy też nie. W zależności od kontekstu, zakłada się różnie. Tutaj przyjmujemy, że liczby naturalne zaczynają się od jeden.

Czasami autorzy podręczników szkolnych zakładają, że zero jednak zalicza się do tego zbioru, ale powinno to być jasno powiedziane, tak aby nie było żadnych wątpliwości.

Definicja: Liczby naturalne

\mathbb{N}=\{1,2,3,...\}

Zbiór liczb naturalnych oznaczamy przez \mathbb{N}.


Zadanie 1

Wskaż, który zbiór zawiera tylko liczby naturalne.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2


Wykres przedstawia wyniki sprawdzianu z matematyki uczniów klasy III B. Na podstawie danych zawartych na wykresie odpowiedz na pytania:

a) Ile jest dziewcząt w klasie III B?

b) Jaka jest różnica pomiędzy liczbą dziewcząt a chłopców w klasie III B?

c) Ile razy więcej uczniów klasy III B uzyskało ocenę dopuszczającą niż bardzo dobrą.

d) O ile więcej uczniów uzyskało ocenę dobrą niż celującą

 

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz