1. Podział liczb
  2. Kolejność wykonywania działań
  3. Ułamki
  4. Zaokrąglanie liczb, przybliżanie liczb
  5. Błąd względny i błąd bezwzględny pomiaru
  6. Rozkład liczby na czynniki pierwsze