Drukuj

Co to jest liczba niewymierna?

Definicja: Liczby niewymierne

Liczbą niewymierną nazywamy każdą liczbę, która nie jest liczbą wymierną. Zbiór liczb niewymiernych oznaczamy przez \mathbb{NW}.

Liczby niewymierne są to wszystkie liczby, których nie możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego. Inaczej mówiąc te liczby mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone i nieokresowe.

Przykładami liczb niewymiernych są:

 \pi= 3,1415926535... 

\sqrt{2}= 1,4142135623 ... 


Zadanie 1

Wskaż, który zbiór zawiera tylko liczby niewymierne.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Znajdź liczbę niewymierną należącą do przedziału (-\sqrt{3},-\sqrt{2}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Premium

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz