Wybierz dział:

Zadanie 89 (rozwiązane)

doprowadź do jednej potęgi

Zadanie 71 (rozwiązane)

(5/2) + ( 5/3) = (6/3)
kreska pionowa to jak w ułamku. jak to sie liczyło , prosze o pomoc

Zadanie 69 (rozwiązane)

Liczbę 5,3 razy 10^{-5} można zapisać w postaci:

Zadanie 56 (rozwiązane)

Pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych.
Obliczyć:

-21 \sqrt(-3)21

3\0

3\sqrt -1000000

3\sqrt -0,008

3\sqrt -0,125

Zadanie 51 (rozwiązane)

\sqrt(2001^2+2001^2*2002^2+2002^2)

Zadanie 47 (rozwiązane)

obliczyć (3+3)*(3*3-3*2)=

Zadanie 45 (rozwiązane)

10000x^2 * (5^-3 y)^2 / 25 (x^-1 / y)^-3 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 44 (rozwiązane)

100000x^3 * (10y)^-4 / 0,1x^-1 y^-1 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 43

1-[tex]\sqrt{10}[\tex]-[tex]\sqrt{3}[\tex]-[tex]\frac{1+[tex]\sqrt{2}[\tex]}{2-[tex]\sqrt{5}[\tex]}

Zadanie 33 (rozwiązane)

Między liczby 12 i 2916 wstaw cztery liczby tak, by wyraz z podanymi liczbami tworzyły ciąg geometryczny.

Zadanie 22 (rozwiązane)

Witam w złączniku jest strona z podrecznika i proszę o zrobienia zaznaczonych zadań na czerwono ( zad 9 i 10 )

dziękuje daje 18 punktów !!załącznik musisz pobrać i przybliżyć !
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 14 »