Wybierz dział:

Zadanie 8237

oblicz pomoże ktoś

Zadanie 8203

Dla x=½ wyrażenie (2x-3)(2x+3)/6x
Ma wartość
A) 8/3
B)-8
C)-8/3
D)-⅜

Zadanie 8201

Dla jakich wartości parametru m równanie x^2mx-m+6=0 ma 2 różne pierwiastki dodatnie.

Zadanie 8095

([1,042*〖10〗^(-3))/6

Zadanie 8088

Dane sa liczby naturalne a, b, c, ktore w zapisie dziesietnym sa zapisane takimi samymi cyframi (tzn. Kazda cyfra liczby a wystepuje w jej zapisie dziesietnym tyle samo razy co w zapisie kazdej z licz b i c). Czy jest mozliwe, aby a+b+c=10 do potegi 1001?

Zadanie 8053

Muszę to obliczyć na jutro a kompletnie nie wiem jak się za to wziąć pomoże ktoś? Proszę!

Zadanie 7922 (rozwiązane)

oblicz;25^2/3*125^-1/2

Zadanie 7888

PILNE!
CZy ktoś mógłby mi rozwiązać te działania matematyczne i wyjaśnić co,skąd sie wzięło?
Zdjęcie działań w załączniku!

Zadanie 7878 (rozwiązane)

Zapisz w postaci potegi liczby 7 to jest zadanie nr 6 ze zdjęcia

Zadanie 7867

pomóżcie na jutro plisssss

Zadanie 7866

pomóżcie

Zadanie 7863 (rozwiązane)

Proszę na jutro pilne

Zadanie 7861 (rozwiązane)

Mam do zrobienia 4 przykłady wzory skróconego mnożenia Proszę o pomoc
1) (2x-3)^2 + 2(x-3)^2 =
2) (2x-y)^2 - 3(x-3)^2=
3) (2-x)^2 + (2x-1)^2 =
4) (5+x)^2 - 2(4 - 2x )^2 =

Zadanie 7857

7

Zadanie 7853 (rozwiązane)

(2*5^2 - 2*5^11) : 25^11

Zadanie 7835

Proszę z obliczeniami

Zadanie 7805

Proszę o obliczenie działań na potegach
dodaje w załączniku

Zadanie 7751

Dany jest ciąg geometryczny w którym a_{2}=5 i a_{6}=-3.Wyznacz sumę siedmiu pierwszych wyrazów tego ciągu

Zadanie 7750 (rozwiązane)

Wykonaj działania (3-\sqrt{2})do potęgi drugiej - (2-\sqrt{2})do potęgi drugiej

Zadanie 7691 (rozwiązane)

Przedstaw liczbę 2\sqrt{18} + \sqrt{50}    w postaci a\sqrt{b}$

Zadanie 7685 (rozwiązane)

\frac{6}{\sqrt{3}$ - &\sqrt{12}

Zadanie 7615 (rozwiązane)

zad 5 wykonać działanie

a) \sgrt(2)(3-\sgrt(2))+(4-3\sgrt(2))

b) \sgrt(5)(2-2\sgrt(2))-\sgrt(2)(\sgrt(5)-5)

Zadanie 7598 (rozwiązane)

\frac{6 * 4^2 - 8 * 4^3}{2 * 8^2 - 5 * 2^6}

Zadanie 7597 (rozwiązane)

\frac{5^6 + 20 * 5^4 }{2 * 5^6 - 100 * 5^3}

Zadanie 7586 (rozwiązane)

(14+7√6) /(-2)=
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14