Wybierz dział:

Zadanie 7308

Wykaż, że liczba 2010^{2010} jest podzielna przez 67^{201}

Zadanie 7307

Uzasadnij, że liczba postaci 3^{n} + 3^{n+1} + 3^{n+2} jest podzielna przez 13.

Zadanie 7217

Połącz równe liczby:
2^{40} x 4^{20}
16^{20}
2^{100}
2^{60}
2^{20} x 4^{40}
4^{60}
4^{40}
8^{60}
2^{80}
16^{25}
4^{50}

Zadanie 7207

Zapisz w postaci potęgi liczby 10.
10,2 do -4 : 0,1 do 4

Zadanie 7178

32⁻² × (2×16)⁻² × 32⁻² × 15³ ÷ (0,2)² × (0,4)³
32⁻² × 16⁻² × 16⁻² × 3³ (0,4)² × 2⁻³

ZABRAKŁO KRESKI UŁAMKOWEJ

Zadanie 7169

OBLICZ:
( 1 ) +(1+ √6) =
√5+√6 2

Zadanie 7102 (rozwiązane)

trzy czwarte w nawiasie do potęgi drugiej

Zadanie 7093 (rozwiązane)

49 * \sqrt{7} * \sqrt[3]{7} / \sqrt[4]{7}

/ - oznacza kreske ułamkową.
tresc zadania brzmi : zapisz za pomocą potęgi liczby 7.

Zadanie 7092 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie

Zadanie 7080 (rozwiązane)

-2xpierwiastek z 8 <=-16

Zadanie 7078 (rozwiązane)

Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest równy 306.wyznacz te liczby

Zadanie 7020 (rozwiązane)

jak podnieść do potęgi czwartej wyrażenie 3 pierwiastki kwadratowe z dwu

Zadanie 6958

Oblicz doprowadzając do najprostrzej postaci:
a)[(9 1/2)-3 * (1/81)-1/2 ] -4
((x+y)/(x-y))-2n : ( (x-y)/(x+y))2n

Zadanie 6845 (rozwiązane)

Wykaż, że liczby a=(w załączniku) i b=(w załączniku) są równe.

Przepraszam że umieszczam to w załącznikach ale za nic nie mogę zapisać tego w zadaniu.

Zadanie 6839 (rozwiązane)

1. Oblicz:

a) 4/5 - [(-2)^3/0,2 + 0,6/0,02 : 6/5]

b) 2^-7 * 2^-11 / wszystko przez 2^3 :2^-9

Zadanie 6800 (rozwiązane)

zadanie 4.Rozwiąż równienie:
a)x²+4x=0
b)x²-36=0
c)x²+8x+16=0

Zadanie 6704 (rozwiązane)

1) Oblicz
2) Doprowadź do prostszej postaci

Zadanie 6703 (rozwiązane)

pierwiastek z 33-20pierwiastków z 2 + pierwiastek 17+12 pierwiastków z 2=
doprowadź do prostszej postaci!

Zadanie 6696 (rozwiązane)

Usuń niewymierność z mianownika
\frac{1}{ \sqrt{2}+ \sqrt{3}+ \sqrt{5} } =

Nie wiem czy dobrze zapisałam, więc napiszę słownie:)
W liczniku liczba 1, w mianowniku pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 5

Zadanie 6689 (rozwiązane)

hej ;) byłabym wdzięczna gdyby ktoś napisał rozwiązanie krok po kroku tych przykładów.
oblicz:
a) (\sqrt(54):\sqrt(3)):\sqrt(2)
b) (\sqrt(50):\sqrt(54))x\sqrt(3)

Zadanie 6686 (rozwiązane)

matematyka zadania logarytmy i pierwiastki

Zadanie 6665 (rozwiązane)

zadanie 22 strona 37 matematyka 2 . Klasa 2 gimnazjum

a) 2⁷ · 3¹⁵ / 3¹¹ · 2⁴ 2³ · 3⁵ b) 5⁸ · 3² · 3⁷ / 3⁹ · 5⁷ 5 c) 81⁴ / 6⁹ : 2⁹ 27 d) 2⁹ · 49² / 14⁴ 2⁶
mam wstawić znak równości większości lub mniejszości. Potrzebuje obliczeń

Zadanie 6594

iloczyn liczb\sqrt{5} i \sqrt{-2} jest liczbą nie dodatnią i sześcian sumy tych liczb jest liczbą nieujemną

Zadanie 6592 (rozwiązane)

1.
\sqrt(x^2-4x+4)+\sqrt(4x^2+4x+1)<4-x

2.
2\sqrt(x^2+2x+1)>x+4

Zadanie 6543 (rozwiązane)

Oblicz: \sqrt{100-64}=
2 4 5 6 7 8 9 ... 13 14