Wybierz dział:

Zadanie 367

Rozwiąż układ równań:

\left\{\begin{matrix} x^2+y^2-6y = -4 \\  x^2+5y = 26 \end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 27

Suma liczb x oraz y wynosi 20. Znajdź te liczby wiedząc, że iloczyn liczby x oraz różnicy y-x jest maksymalny.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 40
Premium

Firma "Arkadia" produkuje rowery. W ciągu jednego dnia firma produkuje  30 sztuk towaru i tyle też sprzedaje. Cena jednego roweru wynosi 750\ zl. Koszty związane z produkcją n sztuk towaru opisane są za pomocą funkcji:

f(n)=25n(n-10)

Oblicz:

a) zysk firmy przy produkcji 20 sztuk towaru dziennie

b) ile przedsiębiorstwo powinno dziennie produkować sztuk towaru, aby zysk był maksymalny

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 407

Rozwiąż nierówność x^2-x-\cfrac{3}{4} \leq 0, a następnie zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 406

Rozwiąż nierówność x^2+4x-21\geq 0, a następnie zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 410

Rozwiąż nierówność x^2+6x-7 \leq 0, a następnie zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 411

Rozwiąż nierówność -x^2+4x-3>0 a następnie zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1782
Premium

Wskaż wzór funkcji kwadratowej, która jest rosnąca w przedziale [5,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 449
Premium

Jakie wymiary powinien mieć prostokąt, którego obwód wynosi 48 cm, aby jego pole powierzchni było maksymalne?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1793

Funkcja f(x)=x^2+bx+c jest przedstawiona na poniższym wykresie. Wskaż wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1778
Premium

Wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej jest taki sam. Znajdź wzór tej funkcji, jeżeli wiadomo, że f(-2)=3 i f(0)=-5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1783
Premium

Znajdź wszystkie funkcje kwadratowe, które są malejące w przedziale (-\infty,6] i których zbiór wartości to przedział [3,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1794

Funkcja f(x)=(x-x_1)(x-x_2) jest przedstawiona na poniższym wykresie. Wskaż wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1790

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej, przedstawionej na poniższym wykresie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 683
Premium

Prosta o równaniu y = a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = x^2+6x-6. Zatem a jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 672

Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x+23)^2-6 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1121
Premium

Wskaż równanie osi symetrii paraboli y=-x^2+10x+7.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 103

Rozwiąż równanie kwadratowe:

6x^2+x-1=0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 538
Premium

Zbadaj liczbę rozwiązań równania

(m+2)x^2+(m+2)x-m=0

w zależności od parametru m.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 539

Zbadaj dla jakich wartości parametru m, wykres funkcji

f(x)=m x^2+(m-1)x+m-1

znajduje się nad osią OX

Zobacz rozwiązanie
1 2 4 6 7