Wybierz dział:

Zadanie 549
Premium

Wyznacz sumę sześcianów pierwiastków równania:

x^2+2x-8=0

nie obliczając ich dokładnej wartości.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 535
Premium

Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie

mx^2+(m+6)x+4=0

ma dwa różne rozwiązania, których suma kwadratów jest większa od 4 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 707

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej g danej wzorem g(x)=2x^2+3x-5 są liczby:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 880

Funkcja f dana jest wzorem f(x)=x^2-3x+2. Funkcja ta maleje w przedziale:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1183
Premium

Podaj dwa przykłady funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c, dla której rozwiązaniem nierówności

f(x)>0 jest przedział x \in (-\infty,-3)\cup(5,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 547
Premium

Wyznacz te wartości parametru m, dla których nierówność

-\cfrac{1}{4}(m-5)x^2+(m-1)x+m+5>0

jest spełniona dla każdego x\in \mathbb{R}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1185


Rozwiąż nierówność:

-x^2+5x-3>0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 107
Premium

Wiedząc, że pierwiastkami równania  ax^2-bx-6=0 są liczby \cfrac{1}{2}  oraz   -6 oblicz współczynniki a  oraz  b.

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 7 »