Wybierz dział:

Zadanie 445
Premium

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=2x^2-8x+11 w przedziale [-2,6].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 109
Premium

Iloczyn cyfr pewnej dodatniej liczby dwucyfrowej to 6, natomiast różnica cyfry dziesiątek i jedności to 1. Jaka to liczba?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1901

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=({2},{ -4}). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Największa wartość funkcji f w przedziale \langle 1, 4\rangle jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1900

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f.Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1902

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=({2},{ -4}). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Osią symertii wykresu funkcji f w przedziale \langle 1,4\rangle jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1899

Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150\textdegree. Pole tego rombu jest równe
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1872

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem

f(x) = -2(x+3)(x-5)

Liczby x_1 i x_2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

Rozwiązanie video

Zadanie 1875

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = x^2 - 6x -3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych: 

Rozwiązanie video

Zadanie 463

Rozwiąż nierówność:x^2-9x+14<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1780

Znajdź takie liczby x i y, których suma jest równa 12, a ich iloczyn jest maksymalny.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1781
Premium

Jaką maksymalną, prostokątną powierzchnię można ogrodzić siatką o długości 160\ m?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1787
Premium

Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2+bx+c jest malejąca w przedziale (-\infty, 1], a najmniejsza wartość tej funcji wynosi -5.  Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1789
Premium

Sporządź wykres funkcji kwadratowej f, o której wiadomo, że prosta x=-2 jest osią symterii paraboli, do wykresu należy punkt (0,5), a zbiór wartości funkcji to przedział [-3,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1791

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej przedstawionej na poniższym wykresie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 502
Premium

Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: x^2-9x+18<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1806

Rozwiąż nierówność 3(x-1)^2-4(x+4)-4<x^2-4x+1.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 674

Zbiorem rozwiązań nierówności x^2<9 jest :

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 681

Zbiorem wartości funkcji f(x) = (x-3)^2+9 jest przedział:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 102

Rozwiąż równanie:

x^2-2x-15=2x+6

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 106

Jednym z rozwiązań równania  x^2+x+c=0  jest  liczba  -2. Oblicz współczynnik c, a następnie drugi pierwiastek tego równania.

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 6